Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Propisi

U ovom odeljku možete pronaći sve nacionalne tehničke propise u kojima se poziva na srpske standarde. Pretraga se vrši prema ključnoj reči koja može biti deo naziva propisa ili naziva organa koji je donosilac propisa. Unesite ključnu reč i dobićete listu svih propisa u čijem nazivu se ona javlja.

Unesite ključnu reč

,,Сл. Гласник РС“ бр. 31/2022

UREDBA o utvrđivanju prostornog plana područja posebne namene Nacionlanog fudbalskog stadiona

Srpski standardi u vezi sa propisom

SRPS U.J6.201:1990  

Saznajte više  

,,Сл. Гласник РС“ бр. 21/2022

PRAVILNIK o načinu iskazivanja performansi građevinskih proizvoda i elemenata zgrade u vezi sa bitnim karakteristikama – reakcija na požar, otpornost na požar i ponašanje pri spoljašnjem požaru

Srpski standardi u vezi sa propisom

delSRPS EN 13501-3:2021   SRPS EN 13501-3:2008   SRPS EN 13501-5:2008   SRPS EN 13501-4:2008   SRPS EN 13501-2:2010   SRPS EN 13501-1:2010  

Saznajte više  

,,Сл. Гласник РС“ бр. 18/2022

PRAVILNIK o načinu ispitivanja i žigosanja predmeta od dragocenih metala, dragocenih metala i njihovih legura

Srpski standardi u vezi sa propisom

SRPS EN ISO 11427:2017   SRPS EN ISO 11426:2021   SRPS ISO 13756:2019  

Saznajte više  

,, Сл. Гласник РС“ бр. 12/2022

PRAVILNIK o bližim uslovima za raspodelu i korišćenje sredstava za primenu mera energetske efikasnosti

Saznajte više  

,,Сл. Гласник РС" бр. 4/2022

UREDBA o znaku usaglašenosti

Srpski standardi u vezi sa propisom

SRPS A.A0.001:1984  

Saznajte više  

,,Сл. Гласник РС" бр. 3/2022

PRAVILNIK o uslovima koje treba da ispunjava komunalni milicioner da bi mogao da vrši poslove merenja buke poreklom iz ugostiteljskih objekata

Srpski standardi u vezi sa propisom

SRPS EN 61672-1:2015   SRPS EN 61260-1:2015   SRPS EN IEC 60942:2018  

Saznajte više  

,,Сл. Гласник РС“ бр. 132/2021

UREDBA o zakonskim mernim jedinicama i načinu njihove upotrebe

Srpski standardi u vezi sa propisom

SRPS EN ISO 80000-1:2014  

Saznajte više  

,,Сл. Гласник РС“ бр. 129/2021

,,Сл. Гласник РС“ бр. 117/2021

PRAVILNIK o održavanju podsistema energija

Srpski standardi u vezi sa propisom

SRPS EN 50317:2012   SRPS EN 50318:2019  

Saznajte više   Datum objavljivanja: 1. 9. 2022.

,,Сл. Гласник РС“ бр. 98/2021

Uredba o utvrđivanju Prostornog plana područja posebne namene koridora autoputa Beograd-Zrenjanin-Novi Sad

Srpski standardi u vezi sa propisom

SRPS EN 1793-1:2008   SRPS EN 14388:2008   SRPS EN 1794-1:2008  

Saznajte više   Datum objavljivanja: 1. 9. 2022.

Сл. Гласник РС бр. 90/21

Pravilnik o izmenama i dopunma Pravilnika o tehničkim normativima za bezbednost od požara i eksplozija pri skladištenju i držanju ulja za loženje i gasnih ulja

Srpski standardi u vezi sa propisom

SRPS EN 13501-1:2019  

Saznajte više   Datum objavljivanja: 2. 9. 2022.

Сл. Гласник РС бр. 85/2021

PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o tehničkim normativima za bezbednost od požara i eksplozija postrojenja i objekata za zapaljive i gorive tečnosti i o uskladištavanju i pretakanju zapaljivih i gorivih tečnosti

Srpski standardi u vezi sa propisom

SRPS IEC 60079-10-1:2011  

Saznajte više   Datum objavljivanja: 1. 9. 2022.

„Сл гласник РС“, бр. 69/2021

PRAVILNIK o utvrđivanju Programa monitorniga bezbednosti hrane životinjskog porekla za 2021. godinu

Saznajte više   Datum objavljivanja: 1. 9. 2022.

„Сл гласник РС“, бр. 69/2021

PRAVILNIK o elementima elektronske fakture, formi I načinu dostave prateće I druge dokumentacije kroz sistem elektronskih faktura, načinu I postupku elektornskog evidentiranja obračuna poreza na dodatu vrednost u sistemu elektronskih faktura I načinu primene standarda elektronskog fakurisanja

Srpski standardi u vezi sa propisom

delSRPS EN 16931-1:2019/A2:2022   SRPS EN 16931-1:2019  

Saznajte više   Datum objavljivanja: 1. 9. 2022.

„Сл гласник РС“, бр. 64/21

PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o podeli motornih i priključnih vozila i tehničkim uslovima za vozila u saobraćaju na putevima

Srpski standardi u vezi sa propisom

SRPS ISO 3833:2005   SRPS ISO 27956:2017  

Saznajte više   Datum objavljivanja: 25. 8. 2022.

"Сл. гласник РС" бр. 159/20

Pravilnik o kvalitetu sirove kafe, proizvoda od kafe, zamene za kafu, kao i srodnih proizvoda

Srpski standardi u vezi sa propisom

SRPS ISO 3726:1995   SRPS ISO 6673:1995   SRPS ISO 4072:1992   SRPS ISO 6666:1992   SRPS ISO 6670:2012   SRPS ISO 6673:2012   SRPS ISO 4149:2014   SRPS ISO 4150:2014   SRPS ISO 6666:2014   SRPS ISO 20481:2014   SRPS ISO 1446:2016   SRPS ISO 6673:2016   SRPS ISO 20938:2020   SRPS ISO 6667:2020  

Datum objavljivanja: 12. 7. 2021.

"Сл. гласник РС" бр. 159/20

Pravilnik o obrascu i načinu izdavanja legitimacije ovlašćenog lica za obavljanje stručnog nadzora nad radom poštanskog operatora

Srpski standardi u vezi sa propisom

SRPS ISO/IEC 7810:2020  

Datum objavljivanja: 12. 7. 2021.

"Сл гласник РС" бр. 63/2021

Pravilnik o utvrđivanju programa monitoringa bezbednosti hrane životinjskog porekla i hrane za životinje koja se uvozi za 2021. godinu

Srpski standardi u vezi sa propisom

SRPS EN ISO 11290-1:2017   SRPS EN ISO 11290-1:2017  

Datum objavljivanja: 12. 7. 2021.