Phone: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Standards sales: prodaja@iss.rs Education: iss-edukacija@iss.rs Information about standards: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Main menu

Regulation

In this section you can find all national technical regulations referring to the Serbian standards. The search is conducted according to the issuing authority. Enter the keyword from the name of the ministry that issued the regulation and you will receive a list of all the regulations within the jurisdiction of the ministry that you requested.

Enter keywords

"Сл. гласник РС" бр. 159/20

Правилник о квалитету сирове кафе, производа од кафе, замене за кафу, као и сродних производа

Related standards

SRPS ISO 3726:1995   SRPS ISO 6673:1995   SRPS ISO 4072:1992   SRPS ISO 6666:1992   SRPS ISO 6670:2012   SRPS ISO 6673:2012   SRPS ISO 4149:2014   SRPS ISO 4150:2014   SRPS ISO 6666:2014   SRPS ISO 20481:2014   SRPS ISO 1446:2016   SRPS ISO 6673:2016   SRPS ISO 20938:2020   SRPS ISO 6667:2020  

Publication date: Jul 12, 2021

"Сл. гласник РС" бр. 159/20

Правилник о обрасцу и начину издавања легитимације овлашћеног лица за обављање стручног надзора над радом поштанског оператора

Related standards

SRPS ISO/IEC 7810:2020  

Publication date: Jul 12, 2021

"Сл гласник РС" бр. 63/2021

Правилник о утврђивању програма мониторинга безѕбедности хране животињског порекла и хране за животиње која се увози за 2021. годину

Related standards

SRPS EN ISO 11290-1:2017   SRPS EN ISO 11290-1:2017  

Publication date: Jul 12, 2021

"Сл. гласник РС" бр. 64/21

Правилник о озменама и допинама о Правилника о подели моторних и прикљчних возила и техничким условима са возила у саобраћају на путевима

Related standards

SRPS ISO 3833:2005   SRPS ISO 27956:2017   SRPS ISO 27956:2017  

view more ...   Publication date: Jul 12, 2021

"Сл. гласник РС" бр. 87/2020

Правилник о начину и поступку регистровања, евидентирања и достављања електронских фактура, формату електронских фактура, као и начину и поступку прихватања и одбијања електронских фактура

Related standards

SRPS CEN/TS 16931-3-3:2017  

view more ...   Publication date: Dec 24, 2020

"Сл. гласник РС" бр. 95/20

Правилник о контроли и сертификацији у органској производњи и методама органске производње

Related standards

SRPS EN ISO 3166-1:2015   SRPS EN ISO/IEC 17065:2016   SRPS EN ISO 3166-1:2021  

view more ...   Publication date: Dec 24, 2020

"Сл. гласник РС" бр. 22/20

Правилник о Списку класификованих супсатнци

Related standards

SRPS EN 181104:2013   SRPS EN 1811:2016  

view more ...   Publication date: Dec 17, 2020

"Сл. гласник РС" бр. 89/2020

Правилник о условима за издавање и одузимање именовања за оцењивање усаглашености типа амбалаже или цистерне за транспорт опасне робе

Related standards

SRPS ISO/IEC 17020:2002   SRPS ISO/IEC 17020:2012  

view more ...   Publication date: Dec 17, 2020

"Сл. гласник РС" бр. 6/2020

Правилник о техничким захтевим за елементе система цевовода од пластичних маса за снабевање водом намењеном за људску употребу, транпорт запрљане и канализационе воде, траспорт гасовитих горива и инсталације за грејање

view more ...   Publication date: Dec 17, 2020

"Сл. гласник РС" бр. 90/2020

Списак спрских стандарда из области личне заштитне опреме

view more ...   Publication date: Dec 24, 2020

"Сл. гласник РС" бр. 92/2020

Правилник о оверавању мерних уређаја који су саставних део вишефункцијских уређаја за мониторинг пацијената

Related standards

SRPS ISO/IEC 17025:2017   SRPS ISO/IEC 17025:2017/Ispr.1:2018   SRPS EN 60601-1-9:2009/A2:2020   SRPS EN 60601-1-12:2016/A1:2020  

view more ...   Publication date: Dec 17, 2020

"Сл. гласник РС" бр. 92/2020

Правилник о оверавању мерних уређаја који су саставни део висикофреквенцијских хируршких ножева и високофреквенцијског хирирушког прибора

Related standards

SRPS EN 60601-2-2:2011   SRPS EN 60601-2-2:2011/A11:2012   SRPS ISO/IEC 17025:2017   SRPS ISO/IEC 17025:2017/Ispr.1:2018   SRPS EN 60601-1-12:2016/A1:2020  

view more ...   Publication date: Dec 17, 2020

"Сл. гласник РС" бр. 92/2020

Правиолник о оверавању мерних уређаја који су саставни део ултразвучних физиотерапијских уређаја

Related standards

SRPS ISO/IEC 17025:2017   SRPS ISO/IEC 17025:2017/Ispr.1:2018   SRPS EN 60601-1-9:2009/A2:2020   SRPS EN 60601-1-12:2016/A1:2020  

view more ...   Publication date: Dec 17, 2020

"Сл. гласник РС" бр. 92/2020

Правилник о оверавању мерних уређаја који су саставни делови респиратора

Related standards

SRPS ISO/IEC 17025:2001   SRPS ISO/IEC 17025:2006   SRPS ISO/IEC 17025:2017   SRPS ISO/IEC 17025:2017/Ispr.1:2018   SRPS EN 60601-1-9:2009/A2:2020   SRPS EN 60601-1-12:2016/A1:2020  

view more ...   Publication date: Dec 17, 2020

"Сл. гласник РС" бр. 92/2020

Правилник о боверавању мерних уређаја који су саставни део неонаталних и педијатријских инкубатора и реанимационих топлих столова

Related standards

SRPS EN 60601-1-3:2012/A2:2021   SRPS ISO/IEC 17025:2001   SRPS ISO/IEC 17025:2006   SRPS EN 60601-1:2009   SRPS EN 60601-1-2:2009   SRPS EN 60601-1-6:2009   SRPS EN 60601-1-8:2009   SRPS EN 60601-1-9:2009   SRPS EN 60601-1-10:2009   SRPS EN 60601-1-3:2009   SRPS EN 60601-1-4:2010   SRPS EN 60601-1-1:2010   SRPS EN 60601-1:2012   SRPS EN 60601-1:2012/A12:2016   SRPS ISO/IEC 17025:2017   SRPS ISO/IEC 17025:2017/Ispr.1:2018  

view more ...   Publication date: Dec 17, 2020

"Сл. гласник РС" бр. 23/2020

Правилник о личној зађтитној опреми

Related standards

SRPS A.A0.001:1984   SRPS A.A0.001:1956  

view more ...   Publication date: Dec 17, 2020

"Сл. гласник РС" бр. 3/2020

Списак српских стандарда из области машина

view more ...   Publication date: Dec 22, 2020