Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Komisija za standarde

Rad na donošenju srpskih standarda odvija se u nacionalnim tehničkim komisijama, koje se obrazuju prema međunarodnim i evropskih tehničkim komitetima. U našim komisijama rade eksperti iz različitih oblasti. Budite i vi jedan od njih i uključite se u zajednički rad

Aditivna proizvodnja Status: Aktivna Saznaj više

Informaciono modeliranje objekta - BIM Status: Aktivna Saznaj više

Veličine, jedinice i merni instrumenti Status: Aktivna Saznaj više

Terminologija Status: Aktivna Saznaj više

Informacije i dokumentacija Status: Aktivna Saznaj više

Sistemi menadžmenta zaštitom životne sredine Status: Aktivna Saznaj više

Turizam i srodne usluge Status: Aktivna Saznaj više

Menadžment koji se odnosi na ljudske resurse Status: Aktivna Saznaj više

Održivost i društvena odgovornost Status: Aktivna Saznaj više

Bezbednost i otpornost Status: Aktivna Saznaj više

Menadžment energijom i ušteda energije Status: Aktivna Saznaj više

Poštanski saobraćaj Status: Aktivna Saznaj više

Maziva i srodni proizvodi Status: Aktivna Saznaj više

Goriva naftnog porekla Status: Aktivna Saznaj više

Laboratorijska oprema Status: Aktivna Saznaj više

Rudarstvo Status: Aktivna Saznaj više

Čvrsta biogoriva Status: Aktivna Saznaj više

Eksplozivi za civilnu upotrebu Status: Aktivna Saznaj više

Bitumen, bitumenska veziva i fleksibilne trake za hidroizolaciju. Status: Aktivna Saznaj više

Metode hemijske analize gvožđa i čelika Status: Aktivna Saznaj više

Čelik Status: Aktivna Saznaj više

Bakar i legure bakra Status: Aktivna Saznaj više

Laki metali i njihove legure Status: Aktivna Saznaj više

Korozija i zaštita materijala od korozije metalnim i drugim neorganskim prevlakama Status: Aktivna Saznaj više

Metalurgija praha Status: Aktivna Saznaj više

Ispitivanje bez razaranja Status: Aktivna Saznaj više

Mehanička ispitivanja metala Status: Aktivna Saznaj više

Ocenjivanje usaglašenosti i menadžment kvalitetom Status: Aktivna Saznaj više

Oprema za sport, rekreaciju i igrališta Status: Aktivna Saznaj više

Ploče na bazi drveta Status: Aktivna Saznaj više

Ploče na bazi drveta - Adhezivi Status: Aktivna Saznaj više

Nameštaj Status: Aktivna Saznaj više

Oblo drvo i rezana građa Status: Aktivna Saznaj više

Oblo drvo i rezana građa - Trajnost drveta i proizvoda na bazi drveta Status: Aktivna Saznaj više

Senzorske analize Status: Aktivna Saznaj više

Sistemi menadžmenta bezbednošću hrane Status: Aktivna Saznaj više

Seme i plodovi uljarica, masti i ulja biljnog i životinjskog porekla i njihovi sporedni proizvodi Status: Aktivna Saznaj više

Žita, mahunjače i njihovi proizvodi Status: Aktivna Saznaj više

Žita, mahunjače i njihovi proizvodi - Hrana za životinje Status: Aktivna Saznaj više

Žita, mahunjače i njihovi proizvodi - Skrob (uključujući derivate i sporedne proizvode od skroba) Status: Aktivna Saznaj više

Mleko i proizvodi od mleka Status: Aktivna Saznaj više

Začini, čaj, kafa i kakao Status: Aktivna Saznaj više

Mikrobiologija i biotehnologija Status: Aktivna Saznaj više

Duvan, proizvodi od duvana i upaljači Status: Aktivna Saznaj više

Mašine za prehrambenu industriju Status: Aktivna Saznaj više

Posuđe i pribor u dodiru sa hranom Status: Aktivna Saznaj više

Analiza hrane - Horizontalne metode Status: Aktivna Saznaj više

Tekstil Status: Aktivna Saznaj više

Tekstilne mašine i pomoćni uređaji Status: Aktivna Saznaj više

Zaštitna odeća i zaštitna oprema Status: Aktivna Saznaj više

Elastične, tekstilne i laminatne podne obloge Status: Aktivna Saznaj više

Guma i proizvodi od gume Status: Aktivna Saznaj više

Plastične mase Status: Aktivna Saznaj više

Koža i obuća Status: Aktivna Saznaj više

Celuloza, papir i karton Status: Aktivna Saznaj više

Boje, lakovi i srodne tehnologije i proizvodi Status: Aktivna Saznaj više

Fotografije Status: Aktivna Saznaj više

Hemija Status: Aktivna Saznaj više

Etarska ulja Status: Aktivna Saznaj više

Površinski aktivne materije Status: Aktivna Saznaj više

Grafička tehnologija Status: Aktivna Saznaj više

Đubriva, oplemenjivači zemljišta i biostimulatori biljaka Status: Aktivna Saznaj više

Kvalitet vazduha Status: Aktivna Saznaj više

Kvalitet vode Status: Aktivna Saznaj više

Kvalitet zemljišta Status: Aktivna Saznaj više

Prirodni gas Status: Aktivna Saznaj više

Kozmetika Status: Aktivna Saznaj više

Softverski inženjering, primena IT u obrazovanju i internet Status: Aktivna Saznaj više

Automatska identifikacija i obuhvatanje podataka i elektronska razmena podataka Status: Aktivna Saznaj više

Geografske informacije Status: Aktivna Saznaj više

Informatika u zdravstvu Status: Aktivna Saznaj više

Identifikacija, kartice, finansijske usluge i tehnike bezbednosti u IT Status: Aktivna Saznaj više

Tehnički crteži, tolerancije, zupčanici, ležaji i navojni spojevi Status: Aktivna Saznaj više

Posude i oprema pod pritiskom Status: Aktivna Saznaj više

Drumska vozila Status: Aktivna Saznaj više

Traktori i mašine za poljoprivredu i šumarstvo Status: Aktivna Saznaj više

Visoke proizvodne tehnologije, mašine alatke i sitan alat Status: Aktivna Saznaj više

Mašine za obradu drveta Status: Aktivna Saznaj više

Zavarivanje i srodni postupci Status: Aktivna Saznaj više

Gasni aparati Status: Aktivna Saznaj više

Kotlovska postrojenja i cevovodi Status: Aktivna Saznaj više

Motori sa unutrašnjim sagorevanjem Status: Aktivna Saznaj više

Dizalice, oprema za dizanje i kontinualni transport Status: Aktivna Saznaj više

Mehaničke vibracije i udari Status: Aktivna Saznaj više

Hidraulične mašine, kriogena tehnika, merenje protoka fluida u zatvorenim cevovodima i merenje količine toplotne energije Status: Aktivna Saznaj više

Mašine za zemljane radove Status: Aktivna Saznaj više

Industrijske armature Status: Aktivna Saznaj više

Liftovi, pokretne stepenice i pokretna gazišta Status: Aktivna Saznaj više

Sunčeva energija Status: Aktivna Saznaj više

Bezbednost mašina Status: Aktivna Saznaj više

Gasna infrasturktura, oprema za prirodni i tečni naftni gas Status: Aktivna Saznaj više

Uređaji za grejanje i grejna tela Status: Aktivna Saznaj više

Terminologija Status: Aktivna Saznaj više

Obrtne električne mašine Status: Aktivna Saznaj više

Strukture i elementi informacija, principi identifikacije i označavanja, dokumentacija i grafički simboli Status: Aktivna Saznaj više

Hidraulične turbine Status: Aktivna Saznaj više

Parne turbine Status: Aktivna Saznaj više

Električna oprema i sistemi na železnici Status: Aktivna Saznaj više

Fluidi za primenu u elektrotehnici Status: Aktivna Saznaj više

Nadzemni vodovi Status: Aktivna Saznaj više

Opšti aspekti za snabdevanje električnom energijom, merenje električne energije i upravljanje opterećenjem Status: Aktivna Saznaj više

Energetski transformatori Status: Aktivna Saznaj više

Izolacioni materijali u elektrotehnici Status: Aktivna Saznaj više

Visokonaponska postrojenja Status: Aktivna Saznaj više

Električni kablovi Status: Aktivna Saznaj više

Ćelije i baterije Status: Aktivna Saznaj više

Energetska elektronika i poluprovodničke komponente Status: Aktivna Saznaj više

Elektroinstalacioni pribor Status: Aktivna Saznaj više

Fizičke veličine i jedinice Status: Aktivna Saznaj više

Električni uređaji u potencijalno eksplozivnim atmosferama Status: Aktivna Saznaj više

Osigurači Status: Aktivna Saznaj više

Energetski kondenzatori Status: Aktivna Saznaj više

Sijalice i pridružena oprema Status: Aktivna Saznaj više

Elektronske komponente Status: Aktivna Saznaj više

Elektromehanički sastavni delovi i mehaničke konstrukcije za elektronske uređaje Status: Aktivna Saznaj više

Upravljanje i komunikacija u elektroenergetskom sistemu Status: Aktivna Saznaj više

Performanse i bezbednost električnih aparata za domaćinstvo i sličnih električnih aparata Status: Aktivna Saznaj više

Elektromedicinski uređaji Status: Aktivna Saznaj više

Električne instalacije Status: Aktivna Saznaj više

Merenje i upravljanje u industrijskim procesima i međusobno povezivanje IT uređaja Status: Aktivna Saznaj više

Rad pod naponom Status: Aktivna Saznaj više

Alarmni sistemi Status: Aktivna Saznaj više

Zaštita od atmosferskog pražnjenja Status: Aktivna Saznaj više

Solarni fotonaponski energetski sistemi Status: Aktivna Saznaj više

Oprema za merenje električnih i elektromagnetskih veličina Status: Aktivna Saznaj više

Komunikacioni provodnici, kablovi, komponente, pribor, uređaji i sistemi Status: Aktivna Saznaj više

Vetroenergetski sistemi Status: Aktivna Saznaj više

Ispitivanje opasnosti od požara Status: Aktivna Saznaj više

Elektromehanički i električni merni releji i zaštitna oprema Status: Aktivna Saznaj više

Uslovi okoline, klasifikacija i metode ispitivanja Status: Aktivna Saznaj više

Elektromagnetska kompatibilnost Status: Aktivna Saznaj više

Telekomunikacione tehnologije Status: Aktivna Saznaj više

Primene na železnici Status: Aktivna Saznaj više

Naftno rudarstvo Status: Aktivna Saznaj više

Plemeniti metali Status: Aktivna Saznaj više

Brodogradnja i pomorske konstrukcije Status: Aktivna Saznaj više

Vazduhoplovstvo Status: Aktivna Saznaj više

Stručni savet za opšte oblasti standardizacije Status: Aktivna Saznaj više

Akustika u građevinarstvu Status: Aktivna Saznaj više

Zgrade i inženjersko-građevinski objekti Status: Aktivna Saznaj više

Beton i komponente betona, armirani beton i prednapregnuti beton Status: Aktivna Saznaj više

Beton i komponente betona, armirani beton i prednapregnuti beton - Cement i kreč Status: Aktivna Saznaj više

Beton i komponente betona, armirani beton i prednapregnuti beton - Kamen i agregati Status: Aktivna Saznaj više

Hidrometrija Status: Aktivna Saznaj više

Elementi za zidanje i pokrivanje krovova Status: Aktivna Saznaj više

Gips i proizvodi od gipsa Status: Aktivna Saznaj više

Vrata, prozori i građevinsko staklo Status: Aktivna Saznaj više

Toplotna tehnika u građevinarstvu Status: Aktivna Saznaj više

Snabdevanje vodom i inženjerstvo otpadnih voda Status: Aktivna Saznaj više

Dimnjaci Status: Aktivna Saznaj više

Geotehnika Status: Aktivna Saznaj više

Keramičke pločice i sanitarna oprema Status: Aktivna Saznaj više

Materijali za puteve Status: Aktivna Saznaj više

Osnove proračuna konstrukcija, dejstva na konstrukcije i seizmički proračun Status: Aktivna Saznaj više

Projektovanje betonskih konstrukcija Status: Aktivna Saznaj više

Čelične konstrukcije, spregnute konstrukcije od čelika i betona i aluminijumske konstrukcije Status: Aktivna Saznaj više

Proračun drvenih i zidanih konstrukcija Status: Aktivna Saznaj više

Konzervacija kulturnog nasleđa Status: Aktivna Saznaj više

Bezbednost od požara Status: Aktivna Saznaj više

Bezbednost od požara - Tehničke mere bezbednosti zgrada od požara Status: Aktivna Saznaj više

Zaštita od buke Status: Aktivna Saznaj više

Bezbednost dečjih igračaka i zaštita potrošača Status: Aktivna Saznaj više

Medicinska sredstva Status: Aktivna Saznaj više

Zaštita od jonizujućeg zračenja Status: Aktivna Saznaj više

Logistika, kontejneri za transport tereta i unutrašnji transport Status: Aktivna Saznaj više

Stomatologija Status: Aktivna Saznaj više

Svetlost i osvetljenje Status: Aktivna Saznaj više

Optika, fotonika i zaštita očiju Status: Aktivna Saznaj više

Cirkularna ekonomija i upravljanje otpadom Status: Aktivna Saznaj više

Bezbednost drumskog saobraćaja i inteligentni transportni sistemi Status: Aktivna Saznaj više

Sistemi menadžmenta kvalitetom i administracija u zdravstvenoj zaštiti Status: Aktivna Saznaj više

Oprema puta Status: Aktivna Saznaj više

Oprema puta - Zaštitne ograde na putevima Status: Aktivna Saznaj više

Oprema puta - Svetlosna signalizacija na putevima Status: Aktivna Saznaj više

Nanotehnologije Status: Aktivna Saznaj više

Ambalaža Status: Aktivna Saznaj više

Stručni savet za standardizaciju u oblastima elektrotehnike, informacionih tehnologija i telekomunikacija Status: Aktivna Saznaj više