Телефон: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Продаја стандарда: prodaja@iss.rs Семинари, обуке: iss-edukacija@iss.rs Информације о стандардима: infocentar@iss.rs
Стевана Бракуса 2, 11030 Београд
Главни мени

Обуке

Прегледајте наше обуке да бисте нашли праву обуку за Вас, или позовите наше стручњаке да бисте им казали Ваше потребе.

Систем менаџмента безбедношћу хране – Новине у SRPS EN ISO 22000:2018

Институт за стандардизацију Србије на захтев својих корисника организује обуку посвећену систему менаџмента безбедношћу хране (FSMS).

Радио-опрема и телекомуникациона терминална опрема (RiTT): Доказивање усаглашености са битним захтевима (са демонстрацијом метода испитивања у лабораторији – нова опрема и нове методе)

Институт за стандардизацију Србије, у сарадњи са РАТЕЛ-ом и Идворски лабораторијама организује специјализовани семинар који омогућава упознавање са захтевима Правилника о радио-опреми и телекомуникационој терминалној опреми и стандарда из области RiTT

Процена ризика од катастрофа и планови заштите и спасавања

Стручна обука за израду докумената за процену ризика од катастрофа и планова заштите и спасавања по трећи пут се организује у оквиру сарадње Института за стандардизацију Србије и привредног друштва Proks Vision d.o.o. из Београда

Прелазак са OHSAS 18001 на ISO 45001 – Презентација измена и тумачење нових захтева

Семинар је посвећен стандарду из области менаџмента безбедношћу и здрављем на раду – ISO 45001:20018, који је објављен и као национални стандард SRPS ISO 45001:20018 на српском језику.

Примена Правилника о опреми и заштитним системима намењеним за употребу у потенцијално експлозивним атмосферама и стандарда из ове области

Усклађивање техничког законодавства Републике Србије са европском техничким законодавством омогућава успостављање високог нивоа заштите живота, здравља и безбедности, заштите животне средине, заштите потрошача и осталих корисника

Радионица: Резилијентност као критеријум за прилагођавање комплексних урбаних система променама: ResilSIMt – интерактивна веб-алатка

У организацији Института за стандардизацију Србије и Центра за анализу ризика и управљање кризама организује стручну радионици под називом Резилијентност као критеријум за прилагођавање комплексних урбаних система променама

2. и 3. јун 2022. године - Мерна несигурност као захтев стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2017

Вебинар је намењен свим запосленима у лабораторијама за испитивање и еталонирање и другим субјектима који се баве мерењима и извештавају резултате мерења са мерном несигурношћу

Tумачење захтева SRPS ISO 14001:2015 и препоруке за његову примену

Вебинар је намењен свим организацијама које су сертификоване према ISO 14001:2015 или уводе систем менаџмента заштитом животне средине у своје организације

Новине у законодавству у области грађевинарства – Закон о грађевинским производима

Институт за стандардизацију Србије поново организује први у низу вебинара о изменама у законодавству у области грађевинарства.

Правилник и стандарди о безбедности дечјих игралишта – Нови правни оквир у Републици Србији

Правилник о безбедности дечјих игралишта у нашој земљи ступио је на снагу у јуну 2019. године.

Новине у законодавству у области грађевинарства – Закон о грађевинским производима

Институт за стандардизацију Србије поново организује вебинар о изменама у законодавству у области грађевинарства.

3. јун 2022. године - Медицинска средства – Примена инжењеринга употребљивости на медицинско средство

Институт за стандардизацију Србије, у сарадњи са компанијом „SIGMA SYSTEMS” из Ниша организује вебинар на тему менаџмента квалитетом и менаџмента ризиком за медицинска средства

Провера са удаљене локације (remote audit) – Зашто, када и како?

Обука пружа основна упутства неопходна за реализовање процесае провере са удаљене локације, укључујући и коришћење информационих и комуникационих технологија (ИКТ) ради оптимизације провере. Намењена је проверама са 1. и 2. стране.

Како се припремити за интерну проверу са удаљене локације (remote audit)

Овај дводневни курс пружа детаљнија упутства која су неопходна за реализовање процеса интерне провере са удаљене локације, укључујучи и коришћење информационих и комуникационих технологија (ИКТ) ради оптимизације процеса интерне провере.

Електрична опрема ниског напона (LVD) и електромагнетска компатибилност (EMC): Примена прописа и стандарда

Вебинар даје детаљне информације о најновијим изменама правилника којима су транспоноване европске директиве у области EMC и LVD и о српским стандардима који су подршка овим правилницима.

Правилник о опреми и заштитним системима намењеним за употребу у потенцијално експлозивним атмосферама

Упознајте се са најновијим изменама које доноси нови Правилник о опреми и заштитним системима намењеним за употребу у потенцијално експлозивним атмосферама.

Менаџмент пројектима - Добра пракса у примени стандарда SRPS ISO 21500:2019 - 10. фебруар 2021. године

Сазнајте како ће вам стандард SRPS ISO 21500:2019 помоћи да стандардизујете све пројекте у вашој фирми и да повећатe успешност пројеката.

Сертификација као пут до успешног пословања

Овај вебинар пружа сазнања о стандардизацији, стандарду SRPS ISO 9001 и значају примене овог стандарда, у свим организацијама, без обзира на њихову величину и на то да ли се ради о производним или услужним делатностима.