Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Obuke

Pregledajte naše obuke da biste našli pravu obuku za Vas, ili pozovite naše stručnjake da biste im kazali Vaše potrebe.

Tumačenje zahteva nove verzije standarda za medicinske laboratorije SRPS EN ISO 15189:2014

Kako bi izašao u susret potrebama svojih korisnika, Institut za standardizaciju Srbije organizuje seminar posvećen tumačenju zahteva standarda SRPS EN ISO 15189:2014, koji se odnose na kvalitet i kompetentnost medicinskih laboratorija

Tehnike procene rizika u skladu sa SRPS EN 31010:2019 - Viši nivo

Ovaj seminar daje uvid u sofisticiranije tehnike za procenu rizika koje omogućavaju uključivanje i drugih važnih elemenata za procenu rizika, a time i precizniju procenu rizika.

Sistem menadžmenta bezbednošću hrane – Novine u SRPS EN ISO 22000:2018

Institut za standardizaciju Srbije organizuje seminar posvećen sistemu menadžmenta bezbednošću hrane (FSMS).

Radio-oprema i telekomunikaciona terminalna oprema (RiTT): Dokazivanje usaglašenosti sa bitnim zahtevima (sa demonstracijom metoda ispitivanja u laboratoriji – nova oprema i nove metode)

Institut za standardizaciju Srbije, u saradnji sa RATEL-om i Idvorski laboratorijama organizuje specijalizovani seminar koji omogućava upoznavanje sa zahtevima Pravilnika o radio-opremi i telekomunikacionoj terminalnoj opremi i standarda iz oblasti RiTT

Procena rizika od katastrofa i planovi zaštite i spasavanja

Stručna obuka za izradu dokumenata za procenu rizika od katastrofa i planova zaštite i spasavanja po treći put se organizuje u okviru saradnje Instituta za standardizaciju Srbije i privrednog društva Proks Vision d.o.o. iz Beograda

Prelazak sa OHSAS 18001 na ISO 45001 – Prezentacija izmena i tumačenje novih zahteva

Seminar je posvećen standardu iz oblasti menadžmenta bezbednošću i zdravljem na radu – ISO 45001:20018, koji je objavljen i kao nacionalni standard SRPS ISO 45001:20018 na srpskom jeziku.

Primena Pravilnika o opremi i zaštitnim sistemima namenjenim za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama i standarda iz ove oblasti

Usklađivanje tehničkog zakonodavstva Republike Srbije sa evropskom tehničkim zakonodavstvom omogućava uspostavljanje visokog nivoa zaštite života, zdravlja i bezbednosti, zaštite životne sredine, zaštite potrošača i ostalih korisnika

Radionica: Rezilijentnost kao kriterijum za prilagođavanje kompleksnih urbanih sistema promenama: ResilSIMt – interaktivna veb-alatka

U organizaciji Instituta za standardizaciju Srbije i Centra za analizu rizika i upravljanje krizama organizuje stručnu radionici pod nazivom Rezilijentnost kao kriterijum za prilagođavanje kompleksnih urbanih sistema promenama

Tumačenje zahteva SRPS ISO 9001:2015 i preporuke za njegovu primenu

Tumačenje zahteva SRPS ISO 9001:2015 i preporuke za njegovu primenu

11. maj 2021. godine - Tumačenje zahteva SRPS ISO 14001:2015 i preporuke za njegovu primenu

Vebinar je namenjen svim organizacijama koje su sertifikovane prema ISO 14001:2015 ili uvode sistem menadžmenta zaštitom životne sredine u svoje organizacije

Novine u zakonodavstvu u oblasti građevinarstva – Zakon o građevinskim proizvodima

Institut za standardizaciju Srbije ponovo organizuje prvi u nizu vebinara o izmenama u zakonodavstvu u oblasti građevinarstva.

Pravilnik i standardi o bezbednosti dečjih igrališta – Novi pravni okvir u Republici Srbiji

Pravilnik o bezbednosti dečjih igrališta u našoj zemlji stupio je na snagu u junu 2019. godine.

Novine u zakonodavstvu u oblasti građevinarstva – Zakon o građevinskim proizvodima

Institut za standardizaciju Srbije ponovo organizuje vebinar o izmenama u zakonodavstvu u oblasti građevinarstva.

Medicinska sredstva – Primena menadžmenta rizikom na medicinska sredstva

Institut za standardizaciju Srbije, u saradnji sa kompanijom „SIGMA SYSTEMS” iz Niša organizuje vebinar na temu menadžmenta kvalitetom i menadžmenta rizikom za medicinska sredstva

Provera sa udaljene lokacije (remote audit) – Zašto, kada i kako?

Obuka pruža osnovna uputstva neophodna za realizovanje procesae provere sa udaljene lokacije, uključujući i korišćenje informacionih i komunikacionih tehnologija (IKT) radi optimizacije provere. Namenjena je proverama sa 1. i 2. strane.

Kako se pripremiti za internu proveru sa udaljene lokacije (remote audit)

Ovaj dvodnevni kurs pruža detaljnija uputstva koja su neophodna za realizovanje procesa interne provere sa udaljene lokacije, uključujuči i korišćenje informacionih i komunikacionih tehnologija (IKT) radi optimizacije procesa interne provere.

Električna oprema niskog napona (LVD) i elektromagnetska kompatibilnost (EMC): Primena propisa i standarda

Vebinar daje detaljne informacije o najnovijim izmenama pravilnika kojima su transponovane evropske direktive u oblasti EMC i LVD i o srpskim standardima koji su podrška ovim pravilnicima.

Pravilnik o opremi i zaštitnim sistemima namenjenim za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama

Upoznajte se sa najnovijim izmenama koje donosi novi Pravilnik o opremi i zaštitnim sistemima namenjenim za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama.