Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Obuke

Pregledajte naše obuke da biste našli pravu obuku za Vas, ili pozovite naše stručnjake da biste im kazali Vaše potrebe.

Radionica: Rezilijentnost kao kriterijum za prilagođavanje kompleksnih urbanih sistema promenama: ResilSIMt – interaktivna veb-alatka

U organizaciji Instituta za standardizaciju Srbije i Centra za analizu rizika i upravljanje krizama organizuje stručnu radionici pod nazivom Rezilijentnost kao kriterijum za prilagođavanje kompleksnih urbanih sistema promenama

Merna nesigurnost kao zahtev standarda SRPS ISO/IEC 17025:2017

Vebinar se održava 27. i 28. februara, od 9 h do 14h , preko ZOOM aplikacije i namenjen svim zaposlenima u laboratorijama za ispitivanje i etaloniranje i drugim subjektima koji se bave merenjima i izveštavaju rezultate merenja sa mernom nesigurnošću

Novine u zakonodavstvu u oblasti građevinarstva – Zakon o građevinskim proizvodima

Institut za standardizaciju Srbije ponovo organizuje prvi u nizu vebinara o izmenama u zakonodavstvu u oblasti građevinarstva.

Pravilnik i standardi o bezbednosti dečjih igrališta – Novi pravni okvir u Republici Srbiji

Pravilnik o bezbednosti dečjih igrališta u našoj zemlji stupio je na snagu u junu 2019. godine.

Novine u zakonodavstvu u oblasti građevinarstva – Zakon o građevinskim proizvodima

Institut za standardizaciju Srbije ponovo organizuje vebinar o izmenama u zakonodavstvu u oblasti građevinarstva.

Provera sa udaljene lokacije (remote audit) – Zašto, kada i kako?

Obuka pruža osnovna uputstva neophodna za realizovanje procesae provere sa udaljene lokacije, uključujući i korišćenje informacionih i komunikacionih tehnologija (IKT) radi optimizacije provere. Namenjena je proverama sa 1. i 2. strane.

Kako se pripremiti za internu proveru sa udaljene lokacije (remote audit)

Ovaj dvodnevni kurs pruža detaljnija uputstva koja su neophodna za realizovanje procesa interne provere sa udaljene lokacije, uključujuči i korišćenje informacionih i komunikacionih tehnologija (IKT) radi optimizacije procesa interne provere.

Električna oprema niskog napona (LVD) i elektromagnetska kompatibilnost (EMC): Primena propisa i standarda

Vebinar daje detaljne informacije o najnovijim izmenama pravilnika kojima su transponovane evropske direktive u oblasti EMC i LVD i o srpskim standardima koji su podrška ovim pravilnicima.

Pravilnik o opremi i zaštitnim sistemima namenjenim za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama

Upoznajte se sa najnovijim izmenama koje donosi novi Pravilnik o opremi i zaštitnim sistemima namenjenim za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama.

Menadžment projektima - Dobra praksa u primeni standarda SRPS ISO 21500:2019

Saznajte kako će vam standard SRPS ISO 21500:2019 pomoći da standardizujete sve projekte u vašoj firmi i da povećate uspešnost projekata.

Sertifikacija kao put do uspešnog poslovanja

Ovaj vebinar pruža saznanja o standardizaciji, standardu SRPS ISO 9001 i značaju primene ovog standarda, u svim organizacijama, bez obzira na njihovu veličinu i na to da li se radi o proizvodnim ili uslužnim delatnostima.

Uvod u rešavanje problema (Problem Solving)

Četvorosatni vebinar „Uvod u rešavanje problema (Problem Solving)” ima za cilj da polaznicima približi koncepciju rešavanja problema, kao i da im omogući da se upoznaju sa više različitih metoda i tehnika koje se primenjuju u svim vrstama delatnosti.

Interne provere integrisanog sistema menadžmenta prema SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 14001:2015 i SRPS ISO 45001:2018 - 13-14. jun i 20-21. jun

Četvorodnevni seminar objedinjuje znanja neophodna svakom internom proveravaču za tri najčešća sistema menadžmenta. Kurs ae održava uživo u Institutu tokom 4 dana , raspoređena u dva dela prvi 13-14. juna i drugi 20.-21. juna.

Medicinska sredstva – Sistemi menadžmenta kvalitetom i primena inženjeringa upotrebljivosti

Institut u saradnji sa kompanijom „SIGMA SYSTEMS” iz Niša, nastavlja organizaciju vebinara u čijem fokusu su medicinska sredstva, zahtevi standarda ISO 13485 i zahtevi primene inženjeringa upotrebljivosti na medicinske uređaje (EN 62366-1)

Tumačenje zahteva standarda za medicinske laboratorije SRPS EN ISO 15189:2014 i preporuke za njegovu primenu

U skladu sa novonastalim okolnostima, obuka se održava u formi dvodnevnog vebinara i pruža mogućnost učesnicima da steknu nova znanja

Od zakona o informacionoj bezbednosti do standarda

ISS u saradnji sa RATEL-om, MTTT-om i MUP-om organizuje besplatni vebinar namenjen predstavnicima državnih organa.

Pravilnik i standardi o ličnoj zaštitnoj opremi – Novine u regulativi

Vebinar je namenjen proizvođačima, uvoznicima i distributerima LZO, akreditovanim organizacijama u oblasti LZO, osobama zaduženim za prodaju ili nabavku LZO

Kako postati imenovano telo za građevinske proizvode?

Institut za standardizaciju Srbije nastavlja seriju vebinara o izmenama u zakonodavstvu u oblasti građevinarstva, temom koja je od posebnog značaja za sve organizacije koje žele da postanu imenovana tela za građevinske proizvode.