Phone: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Standards sales: prodaja@iss.rs Education: iss-edukacija@iss.rs Information about standards: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Main menu

E-Standards Collections

Evrokod 5 – Projektovanje drvenih konstrukcija - 1. izdanje

Evrokod 6 – Projektovanje zidanih konstrukcija - 1. izdanje

Evrokod 1 – Dejstva na konstrukcije - 1. izdanje

Ocenjivanje usaglašenosti – Sertifikacija osoba

Ocenjivanje usaglašenosti – Sertifikacija proizvoda

Sistemi menadžmenta kvalitetom - osnovni standardi - 2. izdanje

Sistemi menadžmenta kvalitetom - Uputstva za uspostavljanje sistema, izradu dokumentacije, obučavanje osoblja i primenu menadžmenta kvalitetom

Sistemi menadžmenta kvalitetom u industrijama nafte, petrohemije i prirodnog gasa

Sistemi menadžmenta inovacijama - 1. izdanje

Sistemi upravljanja bezbednošću drumskog saobraćaja – uspostavljanje, korišćenje, provera i sertifikacija

Ocenjivanje usaglašenosti – Sertifikacija sistema menadžmenta - 2. izdanje

Sistemi menadžmenta bezbednošću hrane - 2. izdanje

Sistemi menadžmenta kvalitetom medicinskih sredstava

Sistemi menadžmenta kvalitetom zdravstvenih usluga

Društvena bezbednost - Usluge privatnog obezbeđenja

Menadžment kvalitetom - Zadovoljstvo korisnika

Menadžment rizikom - 2. izdanje

Bezbednost dečjih igračaka - 2.izdanje