Phone: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Standards sales: prodaja@iss.rs Education: iss-edukacija@iss.rs Information about standards: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Main menu

Сертификација - обуке

Training courses

Training courses

Browse our training courses to find the right one for you, or call our specialists to discuss your requirements

30. септембар 2020. године - вебинар: Сертификација као пут до успешног пословања  

Овај вебинар пружа сазнања о стандардизацији, стандарду SRPS ISO 9001 и значају примене овог стандарда, у свим организацијама, без обзира на њихову величину и на то да ли се ради о производним или услужним делатностима.

one day more

Захтеви стандарда SRPS EN ISO/IEC 17065:2016 за тела која сертификују производе, процесе и услуге  

Овај вебинар има за циљ да помогне разумевању и тумачењу захтева стандарда SRPS EN ISO/IEC 17065:2016, како би полазницима вебинара била олакшана израда потребне документације и примена/одржавање примене стандарда у својој организацији

2 days more

3. март 2021. године - НОВИ ВЕБИНАР: СЕРТИФИКАЦИЈА КАО ПУТ ДО УСПЕШНОГ ПОСЛОВАЊА  

Вебинар је намењен свим организацијама које су сертификоване према SRPS ISO 9001:2015, као и организацијама које намеравају да га имплементирају

one day more

25 — 26. март 2021. године – Захтеви стандарда SRPS ISO/IEC 17024:2012 за тела која сертификују особе  

Овај вебинар има за циљ да помогне у разумевању и тумачењу захтева стандарда SRPS ISO/IEC 17024:2012, како би полазницима била олакшана израда неопходне документације , као и е и примена/одржавање примене стандарда у својој организацији .

2 days more