Phone: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Standards sales: prodaja@iss.rs Education: iss-edukacija@iss.rs Information about standards: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Main menu

Javne nabavke 2018

JNMV br. 4/2018D - nabavka male vrednosti sistema za upravljanje dokumentima

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija na engleskom jeziku

Poziv za podnošenje ponude na engleskom jeziku

Izmene i dopune

Izmene i dopune na engleskom jeziku

Izmene i dopune konkursne dokumentacije

Izmene i dopune konkursne dokumentacije na engleskom jeziku

Obaveštenje o produženju roka

Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori na engleskom jeziku

Pitanja i odgovori 2

Pitanja i odgovori 2 na engleskom jeziku

Izmene i dopune konkursne dokumentacije 2

Izmene i dopune konkursne dokumentacije 2 na engleskom jeziku

Odluka o dodeli ugovora

OBAVEŠTENjE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ZAŠTITU PRAVA

JNMV br. 5/2018U - nabavka male vrednosti usluge preventivnog i korektivnog održavanja informacionog sistema

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude

Izmena konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produžetku roka

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNMV 2/2018D – nabavka uređaja za skladištenje podataka (Storage)

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija - IZMENE

Obaveštenje o produženju roka

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNMV 3/2018U - usluga održavanja čistoće u poslovnim prostorijama (ponovljeni postupak)

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude

Izmene i dopune konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje prijava

Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori 2

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNMV 1/2018D – kancelarijski i štamparsko-reprografski materijal

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje prijava

Izmene i dopune konkursne dokumentacije

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNMV 5/2018D - nabavka računarske opreme

Konkusna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude

Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori2

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNMV 3/2018U - nabavka usluge održavanja čistoće u poslovnim prostorijama

Poziv za ponošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori 1

Pitanja i odgovori 2

Odluka o dodeli ugovora

JNMV 2/2018 – NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

JNMV 1/2018U fizičko-tehničke zaštite zaposlenih, zgrade i imovine

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude

Izmene i dopune konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka za podnošenje prijava

Pitanja i odgovori

Odluka o dodeli ugovora

JNMV br. 4/2018U Nabavka avio karata i rezervacija hotelskog smestaja

Konkursna dokumentacija

Poziv za podnošenje ponude

Pitanja i odgovori

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru