Phone: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Standards sales: prodaja@iss.rs Education: iss-edukacija@iss.rs Information about standards: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Main menu

Обука 3 Менаџмент ризика

Training courses

Обука 3 Менаџмент ризика

Обука 3 Менаџмент ризика


Обука 3 Менаџмент ризика

Training courses

Browse our training courses to find the right one for you, or call our specialists to discuss your requirements

Радионица: Технике процене ризика у складу са SRPS EN IEC 31010:2019 (практична обука)  

Поново организујемо обуку на тему процене ризика, која се у пракси најчешће своди на утврђивање могућности појављивања ризичних догађаја и њихових последица.

2 days more

Технике процене ризика у складу са SRPS EN 31010:2011 (практична обука)  

Овај семинар даје увид у софистицираније технике за процену ризика које омогућавају укључивање и других важних елемената за процену ризика, а тиме и прецизнију процену ризика.

2 days more

1. до 5. марта 2021. – Процена ризика од катастрофа и планови заштите и спасавања  

Стручна обука за израду докумената процене ризика од катастрофа и планова заштите и спасавања се по трећи пут организује у оквиру сарадње Института за стандардизацију Србије и привредног друштва Proks Vision d.o.o. из Београда.

5 days more

16. септембар 2022. године – Размишљање засновано на ризику у стандардима система менаџмента  

Сврха ове обуке је да омогући разумевањe појма, поступка и методологије за примену размишљања заснованог на ризику у складу са тачком 6.1 стандарда SRPS ISO 9001:2015, као и другим сртандардима система менаџмента.

one day more

21. и 23. децембар 2022. – Технике процене ризика у складу са SRPS EN IEC 31010:2019 – Виши ниво  

Виши ниво онлајн радионице даје увид у софистициране технике за процену ризика којима се добија и већа прецизност.

2 days more

Менаџмент емергентним ризицима (ризицима у настајању) у оперативном окружењу (на енглеском језику)  

Једнодневна радионица са стручњацима са великим интернационалним искуством

one day more