Phone: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Standards sales: prodaja@iss.rs Education: iss-edukacija@iss.rs Information about standards: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Main menu

Why train with ISS?

ISS se uspešno bavi organizovanjem stručnih obuka (seminara, kurseva i radionica) počev od 2011. godine. Cilj razvoja usluge edukacije je prvenstveno podizanje nivoa znanja iz određenih oblasti standardizacije i širenje društvene svesti o značaju standarda. Pored toga, imamo nameru da našim dosadašnjim i potencijalnim korisnicima budemo referentna ustanova za stručno obučavanje u ovoj oblasti.

Oslanjajući se na iskustvo i znanje domaćih stručnjaka - standardizera, članova komisija za standarde i saradnika iz resornih ministarstava, razvili smo seminare koje karakteriše neposredan i dobar kontakt sa predavačima i dobijanje odgovora na sva pitanja vezana za praktičnu primenu standarda. Seminari se održavaju u malim grupama (u proseku desetak učesnika), što omogućava efikasan transfer znanja i razmenu iskustava, kao i bolje upoznavanje svih učesnika. Blagovremeno informisanje o najnovijim verzijama standarda i njihovoj vezi sa važećim propisima, kao i tumačenje zahteva standarda kroz konkretne primere i vežbe može korisnicima značajno olakšati primenu standarda u svakodnevnom poslovanju.

ISS je neprofitna ustanova. Sav prihod od kotizacija za seminare, kao i od ostalih usluga koje ISS nudi, doprinosi nesmetanom poslovanju ISS-a i usmerava se isključivo u razvoj nacionalne standardizacije.