Phone: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Standards sales: prodaja@iss.rs Education: iss-edukacija@iss.rs Information about standards: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Main menu

Electronic invoicing - Free download of standards

У циљу промоције шире примене е-фактуре, Европска комисија је спонзорисала приступ двема публикацијама Европског комитета за стандардизацију CEN на основу којих се израђују електронске фактуре. Институт за стандардизацију Србије је преузео наведене публикације као српске стандарде на енглеском језику. Стандард SRPS EN 16931-1:2019 и техничка спецификација SRPS CEN/TS 16931-2:2017 могу се без накнаде преузети у електронском формату на следећим линковима:

Обе публикације пружају упутства корисницима у Републици Србији о томе које основне елементе електронски рачун треба да садржи и омогућавају интероперабилност у међународној и домаћој трговини.
Молимо Вас да на свим рачунима који су производ рачунских програма насталих из бесплатних публикација SRPS EN 16931-1:2019 и SRPS CEN/TS 16931-2:2017 наведете следећу изјаву:
„Ова фактура израђена је према SRPS EN 16931-1:2019 и SRPS CEN/TS 16931-2:2017.”

Electronic invoicing - Part 2: List of syntaxes that comply with EN 16931-1

90.93 Standard confirmed

I1/06 more

Electronic invoicing - Part 1: Semantic data model of the core elements of an electronic invoice

90.60 Close of review

I1/06 more

Electronic invoicing - Part 1: Semantic data model of the core elements of an electronic invoice

90.60 Close of review

I1/06 more

Electronic invoicing - Part 1: Semantic data model of the core elements of an electronic invoice

60.60 Standard published

I1/06 more