Phone: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Standards sales: prodaja@iss.rs Education: iss-edukacija@iss.rs Information about standards: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Main menu

Training courses

Browse our training courses to find the right one for you, or call our specialists to discuss your requirements

6/2024

28 -30. октобар 2020. године – Интерни проверавач интегрисаног система менаџмента SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 14001:2015 и SRPS ISO 45001:2018

Нови тродневни вебинар обједињује знања неопходна сваком интерном проверавачу за три најчешћа система менаџмента.

23-24. децембар 2021. године - Радионица: Технике процене ризика у складу са SRPS EN IEC 31010:2019 - Oсновни ниво

Обука се односи на основне технике за идентификацију, анализи и процену ризика.

23. и 24. март 2020. године – Интерна провера система менаџмента безбедношћу информација (ISMS) у складу са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 27001:2014 (практична обука)

Овај дводневни вебинар омогућиће вам боље разумевање концепта управљања безбедношћу информација, као и савладавање правила за реализацију интерних провера према захтевима SRPS ISO 19011:2018.

Ефективност интерне провере према захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2017 (вебинар) – 17. фебруар 2023. године

Институт за стандардизацију организује нови практични вебинар који полазницимa даје теотријеске и практичне инструкције за повећање ефективности интерних провера које се спроводе према захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2017.

Захтеви стандарда SRPS EN ISO/IEC 17065:2016 за тела која сертификују производе, процесе и услуге

Овај вебинар има за циљ да помогне разумевању и тумачењу захтева стандарда SRPS EN ISO/IEC 17065:2016, како би полазницима вебинара била олакшана израда потребне документације и примена/одржавање примене стандарда у својој организацији

17. новембар 2021. године – Онлајн радионица: Ризици и прилике у лабораторијама

ИСС поново организује обуку посвећену разумевању процеса управљања ризицима и приликама у лабораторијама које су систем менаџмента и лабораторијске активности усагласиле са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2017.

7/2024

21. и 23. децембар 2022. – Технике процене ризика у складу са SRPS EN IEC 31010:2019 – Виши ниво

Виши ниво онлајн радионице даје увид у софистициране технике за процену ризика којима се добија и већа прецизност.

9/2024

Припрема за полагање стручног испита за безбедност и здравље на раду 16. - 20. септембар

Петодневна обука за стицање сертификата за стручно лице у области БЗР