Phone: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Standards sales: prodaja@iss.rs Education: iss-edukacija@iss.rs Information about standards: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Main menu

Захтев за доделу WMI/WPMI шифре

[УПУТСТВОза кориснике о поступку који се односи на доделу међународне идентификационе шифре произвођача возила](https://iss.rs/sr_Cyrl/download/file/page-section/1330 "") (WMI, World Manufacturer Identifier)/произвођача делова возила (WPMI, World Part Manufacturer Identifier) за систем идентификационе ознаке возила (VIN, Vehicle Identification Number) у Републици Србији

Захтев за доделу WMI/WPMI шифре (QP.31.01) подноси се Институту за стандардизацију Србије. Уз захтев је потребно доставити и техничку документацију за возило/делове возила (технички цртеж, техничке карактеристике, фотографију).

WMI/WPMI шифра се може доделити произвођачу који је у Републици Србији регистрован за производњу друмских возила/делова возила конструисаних у складу са српским стандардом SRPS ISO 3833.

Институт проверава доступне податке који се односе на статус и претежну делатност организације у јавном регистру Агенције за привредне регистре за привредна друштва.

WMI шифра се додељује на основу српског стандарда SRPS ISO 3780, a WPMI шифра на основу српског стандардaSRPS M.N2.213. Захтев за потврђивање предложене WMI шифре Институт шаље на потврђивање Међународној агенцији за доделу шифара, док се о додељеној WPMI шифри Aгенцији шаље само информација о додељивању те шифре.

Након што Агенција потврди предложену шифру, произвођачу се шаље предрачун за уплату накнаде према важећем ценовнику услуга Института. По извршеној уплати, подносиоцу захтева се издаје потврда о додељеној WMI/WPMI шифри.

Произвођач који има додељену WMI шифру може затражити додељивање WPMI шифре, и обрнуто. И у овом случају произвођач подноси Институту захтев попуњавањем обрасца QP.31.01 и доставља техничку документацију за возило/део возила (технички цртеж, техничке карактеристике, фотографију).

Произвођач је одговоран за правилну употребу и јединственост додељених VIN ознака у складу са српским стандардима SRPS ISO 3779, SRPS M.N2.211 и законским прописима.

Потврда престаје да важи уколико дође до промене назива произвођача, седишта, годишњег обима производње или повећања броја модела возила/делова возила која се производе. У том случају произвођач је обавезан да Институту поднесе захтев за промену података (QP.31.02), након чега се издаје нова потврда о WMI/WPMI шифри.

Према SRPS ISO/TR 8357 сваки произвођач је дужан да обавести Институт, који ће даље обавестити Међународну агенцију за доделу шифара, о томе да је коначно престало коришћење WMI/WPMI шифре.

Институт води ажурну евиденцију о додељеним WMI/WPMI шифрама, као и о оним шифрама чије је коришћење престало.

Захтев за доделу WMI/WPMI шифре (QP.31.01), као и захтев за промену података произвођача (QP.31.02) можете преузети са линка.

Захтев за доделу WMI/WPMI шифре

Образац QP.31.01

Захтев за промену података произвођача

QP.31.02