Phone: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Standards sales: prodaja@iss.rs Education: iss-edukacija@iss.rs Information about standards: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Main menu

Public procurement 2020

Pravilnik o javnim nabavkama ISS

Plan javnih nabavki 2020

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI DOBARA KANCELARIJSKOG I ŠTAMPARSKO-REPROGRAFSKOG MATERIJALA ZA SVAKODNEVNI RAD, br. 1/2020D

Poziv

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti usluge fizičko-tehničke zaštite zaposlenih, zgrade i imovine Instituta za standardizaciju Srbije br. 1/2020U

Poziv

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti-nabavka električne enrgije br. 2/2020U

Poziv

Konkursna dokumentacija

Izmene i dopune konkursne dokumentacije

Obaveštenje o produženju roka

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI USLUGE ČIŠĆENjA održavanja čistoće u poslovnim prostorijama Instituta za standardizaciju Srbije, br.3/2020U

Pružanje usluge novog resertifikacionog ciklusa integrisanog sistema menadžmenta prema standardima SRPS ISO 9001:2015 (koji je identičan ISO 9001:2015) i SRPS ISO/IEC 27001:2014 (koji je identičan ISO/IEC 27001:2013), br. 7/2020U

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI USLUGA Nabavka avio karata i rezervacija hotelskog smeštaja broj: 4/2020U
Javna nabavka br. 4/2020U - Poziv za dostavljanje ponuda

7/2020У

Пружање услуге новог ресертификационог циклуса интегрисаног система менаџмента према стандардима SRPS ISO 9001:2015 (који је идентичан ISO 9001:2015) и SRPS ISO/IEC 27001:2014 (који је идентичан ISO/IEC 27001:2013), бр. 7/2020У

ЈАВНA НАБАВКA МАЛЕ ВРЕДНОСТИ НАБАВКА ПУТНИЧКОГ АУТОМОБИЛА НА ЛИЗИНГ БРОЈ 2/2020Д

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА одржавања чистоће у пословним просторијама
Института за стандардизацију Србије, бр.3/2020У

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА Набавка aвио карата и резервација хотелског смештаја број: 4/2020У

Набавка услуге превентивног и корективног одржавања информационог система - Jавнa набавкa бр. 5/2020У

Набавка услуге превентивног и корективног одржавања информационог система - Jавнa набавкa бр. 5/2020У

Јавна набавка мале вредности радова Поплочавање платоа испред пословне зграде бр. 1/2020Р