Phone: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Standards sales: prodaja@iss.rs Education: iss-edukacija@iss.rs Information about standards: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Main menu

Training courses

Browse our training courses to find the right one for you, or call our specialists to discuss your requirements

We are talking about the Construction Products Act

The Institute for Standardization of Serbia is organizing the first in a series of webinars on changes in legislation in the field of construction.

Контекст организације према стандарду SRPS ISO 9001:2015

Семинар је намењен руководству и стручним тимовима који су задужени за систем менаџмента квалитетом у организацијама сертификованим према SRPS ISO 9001

Интерна провера према SRPS ISO 9001:2015 и ISO 19011:2018

Дводневни курс "Интерна провера према SRPS ISO 9001:2015 и ISO 19011:2018" је намењен иновирању знања за интерне провераваче система менаџмента квалитетом у складу са новом верзијом стандарда ISO 19011.

Безбедност информација – стандард ISO/IEC 27001:2013, секторски стандарди, законодавство и европска регулатива

Семинар је намењен организацијама које су у обавези да примењују Закон о информационој безбедности

Информациона безбедност у светлу закона и стандарда

Семинар је намењен организацијама које су у обавези да примењују Закон о информационој безбедности и израде акт о безбедности.

Размишљање засновано на ризику – Примена према стандарду SRPS ISO 9001:2015

Семинар је намењен руководству и стручним тимовима који су задужени за систем менаџмента квалитетом у организацији

Процена ризика од катастрофа и планови заштите и спасавања

Намењен је запосленима у привредним друштвима и другим правним лицима, као и здравственим и образовним установама које су у обавези да израде процену ризика од катастрофа

Национални симпозијум „Безбедност у здравству“

Национални симпозијум „Безбедност у здравству“, намењен руководиоцима здравствених установа и особљу ангажованом на пословима безбедности, информатичке подршке и управљања људским ресурсима

Дводневна обука - Тумачење захтева стандарда за медицинске лабораторије SRPS EN ISO 15189:2014 и препоруке за његову примену

Како би изашао у сусрет потребама својих корисника, Институт за стандардизацију Србије поново организује обуку посвећену тумачењу захтева стандарда SRPS EN ISO 15189:2014, који се односе на квалитет и компетентност медицинских лабораторија

Радионица: Технике процене ризика у складу са SRPS EN IEC 31010:2019 (практична обука)

Поново организујемо обуку на тему процене ризика, која се у пракси најчешће своди на утврђивање могућности појављивања ризичних догађаја и њихових последица.

Управљање отпадним водама, регулатива, стандарди, казнена политика и услови за повлачење финансијских средстава из ИПАРД фонда

Институт за стандардизацију Србије организује семинар „Стандардизација у области управљања отпадним водама, регулатива, казнена политика и техничка решења”, у сарадњи са Удружењем „3Е” из Београда

Увод у систем менаџмента енергијом заснован на SRPS EN ISO 50001:2018

У Институту за стандардизацију Србије први пут ће бити одржан семинар са темом „Како побољшати енергетске перформансе организације – Увод у систем менаџмента енергијом заснован на SRPS EN ISO 50001:2018."

Тумачење захтева нове верзије стандaрда за медицинске лабораторије SRPS EN ISO 15189:2014

Како би изашао у сусрет потребама својих корисника, Институт за стандардизацију Србије организује семинар посвећен тумачењу захтева стандарда SRPS EN ISO 15189:2014, који се односе на квалитет и компетентност медицинских лабораторија

Систем менаџмента безбедношћу хране – Новине у SRPS EN ISO 22000:2018

Институт за стандардизацију Србије организује семинар посвећен систему менаџмента безбедношћу хране (FSMS).

42. Радио-опрема и телекомуникациона терминална опрема (RiTT): Доказивање усаглашености са битним захтевима (са демонстрацијом метода испитивања у лабораторији – нова опрема и нове методе)

Институт за стандардизацију Србије, у сарадњи са РАТЕЛ-ом и Идворски лабораторијама организује специјализовани семинар који омогућава упознавање са захтевима Правилника о радио-опреми и телекомуникационој терминалној опреми и стандарда из области RiTT

Примена Правилника о опреми и заштитним системима намењеним за употребу у потенцијално експлозивним атмосферама и стандарда из ове области

Усклађивање техничког законодавства Републике Србије са европском техничким законодавством омогућава успостављање високог нивоа заштите живота, здравља и безбедности, заштите животне средине, заштите потрошача и осталих корисника