Phone: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Standards sales: prodaja@iss.rs Education: iss-edukacija@iss.rs Information about standards: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Main menu

Training courses

Browse our training courses to find the right one for you, or call our specialists to discuss your requirements

Новине у законодавству у области грађевинарства - Закон о грађевинским производима

Ово је први у низу вебинара о изменама у законодавству у области грађевинарства које организује Институт за стандардизацију Србије. Пријавите се и након формирања групе полазника вебинара, утврдићемо тачан датум одржавања.

Кризно комуницирање у реалном сектору

Вебинар „Кризно комуницирање у реалном сектору”, одржан је у среду, 10. јуна 2020. године, у организацији Института за стандардизацију Србије и Центра за анализу ризика и управљање кризама.

Контекст организације према стандарду SRPS ISO 9001:2015

Обука је намењена руководству и стручним тимовима који су задужени за систем менаџмента квалитетом у организацијама сертификованим према SRPS ISO 9001.

Интерна провера према SRPS EN ISO 9001:2015 и ISO 19011:2018

Пријавите се на дводневни курс "Интерна провера према SRPS ISO 9001:2015 и ISO 19011:2018" и након формирања групе учесника курса/вебинара, утврдићемо тачан датум одржавања обуке.

Безбедност информација – стандард ISO/IEC 27001:2013, секторски стандарди, законодавство и европска регулатива

Семинар је одржан 9. маја 2019. гонине у Институту за стандардизацију Србије.

Информациона безбедност у светлу закона и стандарда

Обука је намењена организацијама које су у обавези да примењују Закон о информационој безбедности и израде акт о безбедности.

Радионица: Ризици у лабораторијама (идентификација, анализа, вредновање и контрола)

Намењена је професионалцима који желе да стекну знање о ризицима у лабораторијама, о техникама за процену ризика и о мерама за управљање ризиком

Размишљање засновано на ризику – Примена према стандарду SRPS ISO 9001:2015

Семинар је намењен руководству и стручним тимовима који су задужени за систем менаџмента квалитетом у организацији

Петодневна стручна обука: Процена ризика од катастрофа и планови заштите и спасавања

Намењен је запосленима у привредним друштвима и другим правним лицима, као и здравственим и образовним установама које су у обавези да израде процену ризика од катастрофа

Национални симпозијум „Безбедност у здравству“

Национални симпозијум „Безбедност у здравству“, одржан је 26. јуна ове године, у Клубу посланика, Толстојева бр. 2 у Београду.

Тумачење захтева стандарда за медицинске лабораторије SRPS EN ISO 15189:2014 и препоруке за његову примену

Како би изашао у сусрет потребама својих корисника, Институт за стандардизацију Србије поново организује обуку посвећену тумачењу захтева стандарда SRPS EN ISO 15189:2014, који се односе на квалитет и компетентност медицинских лабораторија

Радионица: Технике процене ризика у складу са SRPS EN IEC 31010:2019 - Oсновни ниво

Oсновни ниво обуке на тему процене ризика, која се у пракси најчешће своди на утврђивање могућности појављивања ризичних догађаја и њихових последица.

Управљање отпадним водама, регулатива, стандарди, казнена политика и услови за повлачење финансијских средстава из ИПАРД фонда

Институт за стандардизацију Србије организује обуку у сарадњи са Удружењем „3Е” из Београда

Увод у систем менаџмента енергијом заснован на SRPS EN ISO 50001:2018

Ова обука је првенствено намењена руководству организације које жели да оствари уштеде кроз примену система менаџмента енергијом, онима који планирају да уведу овај систем, као и свима који се баве питањем уштеде енергије у својим организацијама.

Тумачење захтева нове верзије стандaрда за медицинске лабораторије SRPS EN ISO 15189:2014

Како би изашао у сусрет потребама својих корисника, Институт за стандардизацију Србије организује семинар посвећен тумачењу захтева стандарда SRPS EN ISO 15189:2014, који се односе на квалитет и компетентност медицинских лабораторија

Систем менаџмента безбедношћу хране – Новине у SRPS EN ISO 22000:2018

Институт за стандардизацију Србије на захтев својих корисника организује обуку посвећену систему менаџмента безбедношћу хране (FSMS).

Радио-опрема и телекомуникациона терминална опрема (RiTT): Доказивање усаглашености са битним захтевима (са демонстрацијом метода испитивања у лабораторији – нова опрема и нове методе)

Институт за стандардизацију Србије, у сарадњи са РАТЕЛ-ом и Идворски лабораторијама организује специјализовани семинар који омогућава упознавање са захтевима Правилника о радио-опреми и телекомуникационој терминалној опреми и стандарда из области RiTT