Phone: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Standards sales: prodaja@iss.rs Education: iss-edukacija@iss.rs Information about standards: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Main menu

Training courses

Browse our training courses to find the right one for you, or call our specialists to discuss your requirements

We are talking about the Construction Products Act

The Institute for Standardization of Serbia is organizing the first in a series of webinars on changes in legislation in the field of construction.

Тумачење захтева ISO 9001:2015 и препоруке за његову примену

Семинар је намењен свим организацијама које су сертификоване према ISO 9001:2015 или уводе систем менаџмента квалитетом у своје организације

Контекст организације према стандарду SRPS ISO 9001:2015

Семинар је намењен руководству и стручним тимовима који су задужени за систем менаџмента квалитетом у организацијама сертификованим према SRPS ISO 9001

Интерна провера према SRPS ISO 9001:2015 и ISO 19011:2018

Овај дводневни курс намењен је свима који желе да освеже своје знање и разумевање захтева SRPS ISO 9001:2015 са аспекта интерних провера система у њиховим организацијама.

Безбедност информација – стандард ISO/IEC 27001:2013, секторски стандарди, законодавство и европска регулатива

Семинар је намењен организацијама које су у обавези да примењују Закон о информационој безбедности

Информациона безбедност у светлу закона и стандарда

Семинар је намењен организацијама које су у обавези да примењују Закон о информационој безбедности и израде акт о безбедности.

Радионица: Ризици у лабораторијама (идентификација, анализа, вредновање и контрола)

Намењена је професионалцима који желе да стекну знање о ризицима у лабораторијама, о техникама за процену ризика и о мерама за управљање ризиком

Размишљање засновано на ризику – Примена према стандарду SRPS ISO 9001:2015

Семинар је намењен руководству и стручним тимовима који су задужени за систем менаџмента квалитетом у организацији

Процена ризика од катастрофа и планови заштите и спасавања

Намењен је запосленима у привредним друштвима и другим правним лицима, као и здравственим и образовним установама које су у обавези да израде процену ризика од катастрофа

Процена ризика у заштити лица, имовине и пословања (практична обука)

Обука је намењена за све типове организација (привредна друштва, предузетници, јавна предузећа, установе, институције, органи локалних самоуправа и др.)

Национални симпозијум „Безбедност у здравству“

Национални симпозијум „Безбедност у здравству“, намењен руководиоцима здравствених установа и особљу ангажованом на пословима безбедности, информатичке подршке и управљања људским ресурсима

Прелазак са стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2006 на стандард SRPS ISO/IEC 17025:2017 (практична обука)

Семинар је намењен руководиоцима квалитета, техничким руководиоцима и особљу лабораторија за еталонирање/испитивање, који су укључени у активности система менаџмента и/или техничке активности у акредитованим лабораторијама.

Дводневна обука - Тумачење захтева стандарда за медицинске лабораторије SRPS EN ISO 15189:2014 и препоруке за његову примену

Како би изашао у сусрет потребама својих корисника, Институт за стандардизацију Србије поново организује обуку посвећену тумачењу захтева стандарда SRPS EN ISO 15189:2014, који се односе на квалитет и компетентност медицинских лабораторија

Радионица: Технике процене ризика у складу са SRPS EN IEC 31010:2019 (практична обука)

Поново организујемо обуку на тему процене ризика, која се у пракси најчешће своди на утврђивање могућности појављивања ризичних догађаја и њихових последица.

Управљање отпадним водама, регулатива, стандарди, казнена политика и услови за повлачење финансијских средстава из ИПАРД фонда

Институт за стандардизацију Србије организује семинар „Стандардизација у области управљања отпадним водама, регулатива, казнена политика и техничка решења”, у сарадњи са Удружењем „3Е” из Београда

Увод у систем менаџмента енергијом заснован на SRPS EN ISO 50001:2018

У Институту за стандардизацију Србије први пут ће бити одржан семинар са темом „Како побољшати енергетске перформансе организације – Увод у систем менаџмента енергијом заснован на SRPS EN ISO 50001:2018."