Phone: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2. 11030 Beograd
Main menu

E-Standards Collections

Oprema i potrebna površina za dečja igrališta - 3. izdanje

Električne instalacije niskog napona - 2. izdanje

Evrokod 4: Projektovanje spregnutih konstrukcija od čelika i betona - 1. izdanje

Evrokod 7: Geotehničko projektovanje - 1. izdanje

Evrokod 8: Projektovanje seizmički otpornih konstrukcija - 1. izdanje

Evrokod 9: Projektovanje aluminijumskih konstrukcija - 1. izdanje

Evrokod 2: Projektovanje betonskih konstrukcija - 2. izdanje

„Zaštita od atmosferskog pražnjenja (tematska zbirka srpskih standarda i srodnih dokumenata) – Knjiga 2”

Publikacija ISO 13485:2016, Medicinska sredstva - Saveti ISO/TC 210 / CD

„Informacione tehnologije – Menadžment IT uslugama i menadžment zahtevima za kvalitet i vrednovanje sistema i softvera (SQuaRE)”

Evrokod 5 – Projektovanje drvenih konstrukcija - 1. izdanje

Evrokod 6 – Projektovanje zidanih konstrukcija - 1. izdanje

Evrokod 1 – Dejstva na konstrukcije - 1. izdanje

Ocenjivanje usaglašenosti – Sertifikacija osoba

Ocenjivanje usaglašenosti – Sertifikacija proizvoda

Sistemi menadžmenta kvalitetom - osnovni standardi - 2. izdanje

Sistemi menadžmenta kvalitetom - Uputstva za uspostavljanje sistema, izradu dokumentacije, obučavanje osoblja i primenu menadžmenta kvalitetom

Sistemi menadžmenta kvalitetom u industrijama nafte, petrohemije i prirodnog gasa