Phone: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Standards sales: prodaja@iss.rs Education: iss-edukacija@iss.rs Information about standards: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Main menu

Javne nabavke 2017

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI USLUGE FIZIČKO – TEHNIČKOG OBEZBEĐENjA OBJEKTA, LICA I IMOVINE INSTITUTA, BR. 5/2017

Konkursna dokumentacija

Odluka o obustavi postupka 

Odluka o obustavi postupka 

Ponovljeni postupak:

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora 

Obaveštenje o dodeli ugovora 

Odluka o izmeni ugovora 

JNMV 6/2017 – NABAVKA ELEKTRIČNE ENERGIJE

Konkursna dokumentacija

OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU

JAVNA NABAVKA USLUGE RESERTIFIKACIJE INTEGRISANOG SISTEMA MENADžMENTA PREMA STANDARDIMA SRPS ISO 9001:2015 I SRPS ISO/IEC 27001:2014

Konkursna dokumentacija

Pitanje i odgovor

Pitanje i odgovor 2

ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA

OBAVEŠTENjE O OBUSTAVI POSTUPKA

Ponovljeni postupak:

JAVNA NABAVKA USLUGE RESERTIFIKACIJE INTEGRISANOG SISTEMA MENADžMENTA PREMA STANDARDIMA SRPS ISO 9001:2015 I SRPS ISO/IEC 27001:2014

Konkursna dokumentacija

Pitanje i odgovor

ODLUKA O OBUSTAVI POSTUPKA

OBAVEŠTENjE O OBUSTAVI POSTUPKA

Ponovljeni postupak 2:

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Pitanje i odgovor

Odluka o dodeli ugovora

OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI USLUGA - NABAVKA AVIO KARATA I REZERVACIJA HOTELSKOG SMEŠTAJA, BR. 9/2017

Konkursna dokumentacija

Pitanje i odgovor

Pitanje i odgovor 2

Izmene i dopune konkursne dokumentacije

Odluka o dodeli ugovora

OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI DOBARA KANCELARIJSKOG I ŠTAMPARSKO-REPROGRAFSKOG MATERIJALA ZA SVAKODNEVNI RAD, BR. 1/2017

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI br. 7/2017 – Usluga održavanja čišćenja u poslovnim prostorijama Instituta

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora 

OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU

Odluka o izmeni ugovora 

Javna nabavka male vrednosti : Usluge preventivnog i korektivnog odrzavanja informacionog sistema br. 10/2017

Konkursna dokumentacija

Pitanje i odgovor

Odluka o dodeli ugovora

OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU

Javna nabavka male vrednosti : Usluge štampanja publikacija, zbiriki standarda i srodnih dokumenata i vizit karti br. 8/2017

Konkursna dokumentacija

Odluka o dodeli ugovora

OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU

Javna nabavka male vrednosti  – nabavka računarske opreme za potrebe Instituta za standardizaciju Srbije
JNMV, br. 2/2017

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija - Izmene i dopune

Obaveštenje o produženju roka

Pitanje i odgovor

Pitanje i odgovor 2

Odluka o dodeli ugovora

OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU

Partija 1 - OBAVEŠTENjE O OBUSTAVI POSTUPKA

Ponovljeni postupak:

Poziv za podnošenje ponude

Konkursna dokumentacija

Pitanje i odgovor

Pitanje i odgovor 2

Odluka o dodeli ugovora

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

Javna nabavka male vrednosti  – redizajn sajta Instituta za standardizaciju Srbije, JNMV, br. 3/2017

Konkursna dokumentacija

Konkursna dokumentacija - Izmene i dopune

Obaveštenje o produženju roka

Odluka o dodeli ugovora

OBAVEŠTENjE O ZAKLjUČENOM UGOVORU