Phone: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Standards sales: prodaja@iss.rs Education: iss-edukacija@iss.rs Information about standards: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Main menu

Menadžment kvalitetom

Training courses

Menadžment kvalitetom


Training courses

Browse our training courses to find the right one for you, or call our specialists to discuss your requirements

Контекст организације према стандарду SRPS ISO 9001:2015  

Семинар је намењен руководству и стручним тимовима који су задужени за систем менаџмента квалитетом у организацијама сертификованим према SRPS ISO 9001

one day more

Интерна провера према SRPS ISO 9001:2015 и ISO 19011:2018  

Дводневни курс "Интерна провера према SRPS ISO 9001:2015 и ISO 19011:2018" је намењен иновирању знања за интерне провераваче система менаџмента квалитетом у складу са новом верзијом стандарда ISO 19011.

2 days more

Размишљање засновано на ризику – Примена према стандарду SRPS ISO 9001:2015  

Семинар је намењен руководству и стручним тимовима који су задужени за систем менаџмента квалитетом у организацији

one day more

Национални симпозијум „Безбедност у здравству“  

Национални симпозијум „Безбедност у здравству“, намењен руководиоцима здравствених установа и особљу ангажованом на пословима безбедности, информатичке подршке и управљања људским ресурсима

one day more

31. август 2020. године – вебинар: Провера са удаљене локације (remote audit) – Зашто, када и како?  

Обука пружа основна упутства неопходна за реализовање процесае провере са удаљене локације, укључујући и коришћење информационих и комуникационих технологија (ИКТ) ради оптимизације провере. Намењена је проверама са 1. и 2. стране.

one day more

8. и 9. септембар 2020. године – Како се припремити за интерну проверу са удаљене локације (remote audit)  

Овај дводневни курс пружа детаљнија упутства која су неопходна за реализовање процеса интерне провере са удаљене локације, укључујучи и коришћење информационих и комуникационих технологија (ИКТ) ради оптимизације процеса интерне провере.

2 days more

29. септембар 2020. године - Вебинар из области менаџмента пројектима  

Сазнајте како ће вам стандард SRPS ISO 21500:2019 помоћи да стандардизујете све пројекте у вашој фирми и да повећатe успешност пројеката.

one day more

7. октобар 2020. године - Вебинар „Увод у решавање проблема (Problem Solving)”  

Четворосатни вебинар „Увод у решавање проблема (Problem Solving)” има за циљ да полазницима приближи концепцију решавања проблема, као и да им омогући да се упознају са више различитих метода и техника које се примењују у свим врстама делатности.

one day more

28 -30. октобар 2020. године – Интерни проверавач интегрисаног система менаџмента SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 14001:2015 и SRPS ISO 45001:2018  

Нови тродневни вебинар обједињује знања неопходна сваком интерном проверавачу за три најчешћа система менаџмента.

3 days more

22. и 23. децембар 2020. Како се припремити за интерну проверу са удаљене локације (remote audit)?  

Овај дводневни вебинар пружа детаљна упутства која су неопходна за реализовање процеса и процедуре интерне провере са удаљене локације

2 days more

22. фебруар 2021. - Како до задовољства корисника применом стандарда – Препоруке и решавање проблема у пракси  

Добра пракса подразумева да организације имају јасно дефинисане процесе којима ће спречити да до приговора, жалбе или рекламације уопште дође, а затим и процесе којима ће одговорити на приговоре корисника

one day more
one day more

15. јул 2021. - Вебинар „Менаџмент пројектима – добра пракса у примени стандарда SRPS ISO 21500:2021 и SRPS ISO 21502:2021”  

Сазнајте како ће вам ови стандарди помоћи да стандардизујете све пројекте у вашој фирми и да повећатe успешност пројеката

one day more

28. и 29. септембaр 2021. године - „Примена стандарда за друштвено одговорно пословање у компанијама – сличности и разлике између стандарда SRPS ISO 26000, SA 8000, SMETA и BSCI“  

Нови вебинар „Примена стандарда за друштвено одговорно пословање у компанијама – сличности и разлике између стандарда SRPS ISO 26000, SA 8000, SMETA и BSCI“ – 28. и 29. септембaр 2021. године

2 days more

14. и 15. септембар 2022. године – Дводневни курс: Интерна провера према SRPS ISO 9001:2015 и SRPS EN ISO 19011:2018  

Дводневни курс је намењен иновирању знања за интерне провераваче система менаџмента квалитетом у складу са стандардом SRPS EN ISO 19011.

2 days more

Тумачење захтева SRPS ISO 9001:2015 и препоруке за његову примену  

Вебинар је намењен свим организацијама које су сертификоване према SRPS ISO 9001:2015 или уводе систем менаџмента заштитом животне средине у своје организације

one day more