Phone: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Standards sales: prodaja@iss.rs Education: iss-edukacija@iss.rs Information about standards: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Main menu

Заштита интелектуелне својине

Институт има искључиво ауторско право и права интелектуалне својине на сајту Института, као и на свим појединим елементима који га чине, као што су: текст, визуелни и аудио елементи, визуелни идентитет, подаци и базе података, програмски код и други елементи сајта, којих је аутор.

Неовлашћено коришћење било ког дела сајта, или сајта у целини, без изричите претходне дозволе у писаној форми издате од стране Института као носиоца искључивих ауторских права, сматраће се повредом ауторских права Института и подложно је покретању свих поступака у пуној законској мери.
Сајт може садржати и елементе на којима искључива ауторска, жиговна и друга права интелектуалне својине имају друга лица, као што су садржаји корисника сајта, садржај пословних партнера, оглашивача и слично. Друга лица имају искључиву одговорност за садржај на којем су носиоци тих права, без обзира на то што се такав садржај налази на сајту Института.

Постављањем садржаја на сајт, корисник је сагласан да исти постане видљив сваком посетиоцу сајта, под условима и на начин из ових услова коришћења. Даље преношење садржаја других лица или дела садржаја са било ког дела сајта је дозвољено само уз обавезну изричиту претходну сагласност Института, уз напомену да је садржај преузет са сајта, уз назначење одговарајућег линка на којем се преузети садржај налази. Институт има искључиву одговорност само за садржај на којем има ауторска права.

Свако лице самостално сноси одговорност за садржај који је његово ауторско дело, односно за садржај који је самостално поставило и путем сајта учинило јавно доступно.