Phone: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Standards sales: prodaja@iss.rs Education: iss-edukacija@iss.rs Information about standards: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Main menu

Međunarodna radionica o efikasnim štednjacima

Tehnički upravni odbor ISO-a (ISO Technical Management Board) prihvatio je predlog Američkog nacionalnog instituta za standarde (American National Standards Institute – ANSI) da se održi međunarodna radionica sa temom: “Čist, bezbedan i energetski efikasan štednjak”. Cilj ove međunarodne radionice je razvoj dokumenta “Sporazum međunarodne konferencije o čistom, bezbednom i energetski efikasnom štednjaku” (International Workshop Agreement – IWA on Clean, Safe and Efficient Cookstove). Vreme održavanja međunarodne radionice je 28. i 29. februar 2012. godine, a mesto održavanja će najverovatnije biti Amsterdam, Holandija, za šta se još uvek čeka potvrda.

Organizatori ove radionice su „Partnerstvo za čist vazduh prostorija“ (The Partnership for Clean Indoor Air – PCIA) i „Globalna alijansa za čiste štednjake“ (Global Alliance for Clean Cookstoves) koji sarađuju sa više od 540 partnera u 117 država širom sveta, a njihov cilj je da do 2012. godine u upotrebi bude približno 100 miliona čistih i energetski efikasnih štednjaka. Svesni činjenice da u malom broju država postoje nacionalni standardi iz ove oblasti, a da pri tom ne postoji međunarodni standard kojim je jasno definisan pojam „čistog štednjaka“, takav međunarodni standard bi značajno uvećao primenu čistih štednjaka širom sveta. Uzimajući sve to u obzir, kao i činjenicu da trenutno ne postoji ISO tehnički komitet koji se bavi standardima iz oblasti štednjaka, organizatori radionice – PCIA i Alijansa planiraju da načine prve korake u stvaranju globalnog referentnog dokumenta koji će se baviti pitanjem čistih štednjaka tako što će razviti „Sporazum međunarodne konferencije o čistom, bezbednom i energetski efikasnom štednjaku“ („IWA on Clean, Safe and Efficient Cookstove“). Za izradu ovog dokumenta, kao i aktivno učešće u radionici, pozivaju se sve zainteresovane strane širom sveta, kao što su: proizvođači štednjaka, korisnici, laboratorije za ispitivanje, predlagači i donosioci propisa i zakona iz ove oblasti i mnogi drugi.

Ovaj dokument ima za osnovu “Lima konsenzus” donet na Petom bijenalnom forumu PCIA-e održanom u Limi, Peru, u februaru 2011. godine.

Sve informacije u vezi sa registracijom za ovu međunarodnu radionicu mogu se pronaći na veb sajtu: www.PCIAonline.org.