Phone: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Standards sales: prodaja@iss.rs Education: iss-edukacija@iss.rs Information about standards: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Main menu

ТЕМАТСКА Е-ЗБИРКА – МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСA

Тематска електронска збирка из области менаџмента људских ресурсa, чији садржај чине следећи српски стандардиобјављени на српском језику: SRPS ISO 30405:2022, SRPS ISO 30400:2019, SRPS ISO 30401:2019 и SRPS ISO 30408:2020.

Стандарди из ове збирке пружају смернице за менаџмент људских ресурса, процењивање и регрутацију људи.Дефинисани су термини који се користе у стандардима за менаџмент људских ресурса, успостављају се захтеви и смернице за увођење, примењивање, одржавање, преиспитивање и побољшавање ефективног система менаџмента знања у организацијама, као и смернице за алате, процесе и праксе за успостављање, одржавање и стално побољшавање управљања људским фактором на највишем нивоу у организацијама. 

Збирка има за циљ да заинтересованим странама омогући побољшавање пословања кроз процесе менаџмента људских ресурса и пружи помоћ у унапређењу система запошљавања.

Цена збирке: 9.607,00 динарa

Поред наручивања на веб-сајту, збирка се може наручити е-поштом на адресу: prodaja@iss.rs