Phone: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Standards sales: prodaja@iss.rs Education: iss-edukacija@iss.rs Information about standards: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Main menu

MOGUĆNOSTI ZA PRIMENU STANDARDA SU VELIKE- NEIZOSTAVNI SU I NA FUDBALSKIM MANIFESTACIJAMA

MOGUĆNOSTI ZA PRIMENU STANDARDA SU VELIKE NEIZOSTAVNI SU I NA FUDBALSKIM MANIFESTACIJAMA Da li ste znali da se standardi primenjuju i u najvažnijoj sporednoj stvari na svetu? Počev od veličine sedišta na stadionima, dimenzija gola, pa sve do detalja vezanih za osvetljenje potrebno za TV kamere, sve je određeno pravilima.

Prema standardu SRPS EN 13200-4:2012 - Objekti za gledaoce - Deo 4: Sedišta - Karakteristike proizvoda, utvrđene su mehaničke, fizičke i hemijske karakteristike sedišta koja se koriste u objektima za gledaoce na sportskim dešavanjima. Da bi zadovoljila zahteve standarda, sedišta moraju biti napravljena tako da mogu da izdrže težinu od 2 tone! Takođe, propisane su i njihove dimenzije, kao i razmak između redova. Time je obezbeđeno da svi sportski objekti koji su izgrađeni u skladu sa standardima pružaju iste uslove gledaocima.

A podjednaki uslovi za dobru igru garantovani su primenom standarda SRPS EN 12233:2011 - Površine za sportske terene - Određivanje visine trave prirodnog travnjaka. Ovaj evropski standard utvrđuje metodu za određivanje visine trave za sportske površine od prirodnog travnjaka. Po mišljenju stručnjaka, u idealnoj situaciji trava je visoka tačno 23mm. Fudbalerima preostaje jedino da pruže što bolju igru i postignu što više pogodaka.

Naravno, da bi svi igrali pod istim uslovima, precizno je određena i veličina golova, i to standardom SRPS EN 748:2009 - Oprema za igrališta - Golovi za fudbal - Funkcionalni zahtevi i zahtevi za bezbednost, metode ispitivanja. Ovim standardom utvrđuju se funkcionalni zahtevi (tačka 3 ovog standarda) i bezbednosni zahtevi (tačka 4) za četiri tipa i dve veličine fudbalskih golova. Ovaj standard se može primeniti na golove za treniranje i takmičenje, kako u salama tako i na terenima napolju.

Takođe, rukavice koje nose golmani, u skladu sa novim evropskim standardom EN 16027, sigurno im ni u jednom trenutku neće skliznuti s ruku. Ovaj standard još nije preuzet kao srpski standard. U Evropi razmišljaju i o tome kako bi bilo da se uvedu standardi kojima će propisati izgled zaštitnih kaciga za golmane.

Zaštita i bezbednost su uvek na prvom mestu, a u fudbalu su najvrednije i najizloženije povredama noge igrača. Stoga je potrebno zaštititi ih na odgovarajući način, a da to ne utiče na brzinu i okretnost. To se može postići primenom standarda SRPS EN 13061:2011 - Zaštitna odeća - Štitnik za cevanicu za fudbalere (ragbiste) - Zahtevi i metode ispitivanja. Ovim standardom utvđuju se opšti zahtevi za ergonomiju, neškodljivost, veličinu, pokrivenost, performanse i održavanje za štitnike za cevanicu za fudbalere. Definisane su metode ispitivanja i nivoi performansi. Uz proizvod se dobijaju zahtevi za označavanje i potrebne informacije. Testovi su pokazali da je time garantovana maksimalna bezbednost, jer prilikom udarca, štitnik ne sme da se pomeri za više od 15 mm.

FIFA je detaljno propisala standarde po kojima se izrađuju fudbalske lopte. Ipak, postoji i evropski standard (usvojen i kao srpski), koji ima striktne zahteve, utvrđene na osnovu testova, koji se odnose na ponašanja lopte. Ovaj evropski standard utvrđuje metodu za određivanje visine odbijanja lopte od površine onda kada pada vertikalno. Tako, tango 12, lopta koja se koristi na aktuelnom prvenstvu, ispunjava te kriterijume – kada je bačena s visine od 2 m na betonsku podlogu može da odskoči samo 1,35 m. To je propisano standardom SRPS EN 12235:2011 - Površine za sportske terene - Određivanje vertikalnog ponašanja lopte. Za milione gledalaca koji utakmice prate iz svojih domova, kvalitet slike je veoma bitan. A on ne zavisi samo od vrste televizora, već u velikoj meri i od osvetljenja na stadionu, koje je potrebno da bi kamere funkcionisale. To je obezbeđeno primenom standarda SRPS EN 12193:2012 - Svetlost i osvetljenje - Osvetljenje za potrebe sporta. Ovim standardom utvrđuje se osvetljenje i na otvorenim i u zatvorenim sportskim terenima koji se u Evropi najviše praktikuju. Prema njemu, da bi snimak bio najboljeg kvaliteta, područje oko mesta gde su postavljene kamere treba da bude 0,25 puta jače osvetljeno od samog terena.

Na kraju, ne treba zanemariti ni to da obožavaoci fudbala u njemu najčešće uživaju uz omiljeno piće – pivo. Ono je tu da se proslave pobede i lakše podnesu razočaranja. Naravno, nije dobro preterivati, tako da se u Evropi, na zvanično organizovanim događajima, kao što je praćenje fudbalskih utakmica na trgovima, služi specijalno pivo u plastičnim čašama. “Event beer” je pivo sa 50% manje alkohola. Takođe je važno da se u proizvodnji piva vodi računa o štetnim supstancama koje mogu nastati kao posledica vrenja. Standard SRPS EN 14133:2012 - Prehrambeni proizvodi - Određivanje ohratoksina A u vinu i pivu - HPLC metoda sa prečišćavanjem na imunoafinitetnoj koloni utvrđuje metodu za određivanje sadržaja toksičnih materija.

Svi ovi standardi su “nevidljivi” pratioci fudbalskih takmičenja. Njihovom primenom se ništa ne prepušta slučaju i oni garantuju idealne i podjednako dobre uslove za svaki duel.