Phone: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Standards sales: prodaja@iss.rs Education: iss-edukacija@iss.rs Information about standards: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Main menu

SRPS U.J1.090:1987

Fire protection - Fire resistance test of walls

Feb 19, 1987
Feb 19, 1987
95.99 Withdrawal of Standard   Sep 21, 2016

General information

95.99     Sep 21, 2016

ISS

Z021/PKS U092

Pure national standard

Serbian  

Buying

Withdrawn

Language in which you want to receive the document.

Life cycle

NOW

WITHDRAWN
SRPS U.J1.090:1987
95.99 Withdrawal of Standard
Sep 21, 2016

Regulation

Pravilnik o tehničkim normativima za projektovanje, građenje, pogon i održavanje gasnih kotlarnica

MINISTARSTVO ZA INFRASTRUKTURU I

Pravilnik o tehničkim normativima za projektovanje, proizvodnju i izvođenje konstrukcija od prefabrikovanih od elemenata od nearmiranog i armiranog ćelijskog betona

MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANjA

Naredba o obaveznom atestiranju čeličnih sredstava za zatvaranje otvora za kretanje u skloništima i dvonamenskim objektima

MINISTARSTVO ODBRANE

Pravilnik o obaveznom atestiranju elemenata tipskih građevinskih konstrukcija na otpornost prema požaru i o uslovima koje moraju ispunjavati organizacije udruženog rada ovlašćene za atestiranje tih proizvoda

MINISTARSTVO ŽIVOTNE SREDINE, RUDARSTVA I PROSTORNOG PLANIRANjA