Phone: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Standards sales: prodaja@iss.rs Education: iss-edukacija@iss.rs Information about standards: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Main menu

Sporazum Instituta i FON-a

Sporazum Instituta i FON-a

Nakon sporazuma sa Univerzitetom Singidunum i Visokom školom strukovnih studija – Beogradskom politehnikom, Institut za standardizaciju Srbije je nedavno potpisao sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji i sa Fakultetom organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu. Ovakva vrsta saradnje nacionalnih tela za standardizaciju i visokoškolskih ustanova je već izvesno vreme trend i u međunarodnim i evropskim institucijama, a Institut za standardizaciju Srbije se na ovaj korak odlučio kako bi budućim stručnjacima omogućio da se što ranije upoznaju sa standardima koje će kasnije u svojim profesijama i koristiti. Budući da ova saradnja ima edukativni karakter, studenti će tokom praktične nastave imati priliku da unaprede i obogate teorijsko znanje iz oblasti standardizacije, da spoznaju značaj samih standarda i da, samim tim, doprinesu promociji srpskih standarda i podizanju svesti o važnosti standardizacije uopšte.