Phone: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Standards sales: prodaja@iss.rs Education: iss-edukacija@iss.rs Information about standards: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Main menu

hot dip meta I coating

English

Name
hot dip meta I coating
Description

Process of obtaining a metal coating by dipping the work piece into a bath of molten metal. NOTES 1 The traditional term “galvanizing”, referring to zinc coatings obtained by immersion in a bath of molten zinc, should always be used with the prefix “hot dip”. 2 The following traditional terms should not be used: - spelter galvanizing, to imply hot dipped zinc coatings; - electrogalvanizing, to imply electrodeposition of zinc.

Serbian

Name
Nanošenje metalne prevlake toplim postupkom
Description

postupak dobijanja metalne prevlake potapanjem radnog komada u rastop metala. NAPOMENE 1) U engleskom jeziku tradicionalni termini "galvanizing" i "galvanisation", u francuskom jeziku "galvanisation" i u ruskom jeziku odnose se isključivo na nanošenje prevlake cinka uranjanjem u rastop cinka i ove termine treba uvek koristiti uz reči "hot dip" (za engleski jezik), "a chaud" (za francuski jezik) i (za ruski jezik). Zastareli a prirodno slični termini "galvanizacija" u srpskom jeziku i "Galvanisieren" u nemačkom jeziku znače nanošenje metala elektrolitičkim postupkom i treba ih izbegavati. 2) Sledeće engleske tradicionalne termine ne treba koristiti: - "spelter galvanizing", za prevlake cinka dobijene toplim postupkom; - "electrogalvanizing", za prevlake cinka dobijene elektrolitičkim postupkom.

Serbian

Name
Nanošenje metalne prevlake toplim postupkom
Description

postupak dobijanja metalne prevlake potapanjem radnog komada u rastop metala. NAPOMENE 1) U engleskom jeziku tradicionalni termini "galvanizing" i "galvanisation", u francuskom jeziku "galvanisation" i u ruskom jeziku odnose se isključivo na nanošenje prevlake cinka uranjanjem u rastop cinka i ove termine treba uvek koristiti uz reči "hot dip" (za engleski jezik), "a chaud" (za francuski jezik) i (za ruski jezik). Zastareli a prirodno slični termini "galvanizacija" u srpskom jeziku i "Galvanisieren" u nemačkom jeziku znače nanošenje metala elektrolitičkim postupkom i treba ih izbegavati. 2) Sledeće engleske tradicionalne termine ne treba koristiti: - "spelter galvanizing", za prevlake cinka dobijene toplim postupkom; - "electrogalvanizing", za prevlake cinka dobijene elektrolitičkim postupkom.

Related standards

Related ICSs

No information