Phone: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Standards sales: prodaja@iss.rs Education: iss-edukacija@iss.rs Information about standards: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Main menu

continuity

English

Name
continuity
Description

strategic and tactical capability, pre-approved by management (3.1.144), of an organization (3.1.165) to plan for and respond to conditions, situations and events (3.1.96) in order to continue operations at an acceptable predefined level Note 1 to entry: Continuity is the more general term for operational and business continuity (3.1.19) to ensure an organization’s ability to continue operating outside of normal operating conditions. It applies not only to forprofit companies, but to organizations of all types, such as non-governmental, public interest and governmental.

Serbian

Name
No information
Description
No information

Serbian

Name
континуитет
Description

стратешке и тактичке способности, које је претходно одобрио менаџмент (3.1.144) организације (3.1.165), за планирање и реаговање на услове, ситуације и догађаје (3.1.96) ради наставка рада на прихватљивом унапред дефинисаном нивоу

  1. 1 уз термин:   Континуитет је општији израз за оперативни континуитет и континуитет пословања (3.1.19), којим се осигурава способност организације да настави са радом ван нормалних услова рада. Не односи се само на профитне компаније, већ и на организације свих врста, попут невладиних, оних које су од јавног интереса и владиних.

Related standards

No information

Related ICSs

  • 01.040.03 - Services. Company organization, management and quality. Administration. Transport. Sociology (Vocabularies)
  • 03.100.01 - Company organization and management in general