Phone: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Standards sales: prodaja@iss.rs Education: iss-edukacija@iss.rs Information about standards: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Main menu

23. и 24. новембар 2022. године – Спровођење интерних провера према SRPS ISO/IEC 17025:2017 (практична обука)

Duration: 2 days

Институт за стандардизацију Србије организује уживо курс посвећен интерним проверавачима система менаџмента у лабораторијама према SRPS ISO 17025:2017. Обука ће се одржати у просторијама Института за стандардизацију Србије, Стевана Бракуса 2, Баново Брдо.

Овај курс организован је као дводневна практична обука намењена интерним проверавачима система менаџмента лабораторија како би стекли и иновирали знања према захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2017. Обука обилује практичним вежбама чији је циљ оспособљавање полазника за практично спровођење интерних провера. На крају курса је предвиђен и кратак тест којим се врши провера стечених знања.

Теме које ће бити обрађене на курсу обухватају:

 разумевање захтева стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2017, са аспекта интерних проверавача,
 програм и планирање провере,
 методе и технике интерне провере,
 спровођење интерне провере,
 вредновање компетентности интерних проверавача,
 бележење неусаглашености и предлога корективних мера,
 верификацију отклањања неусаглашености и израду извештаја са провере.

Коме је курс намењен?

Курс је намењен руководиоцима квалитета, руководиоцима и особљу лабораторија за испитивање/еталонирање, који су укључени у активности спровођења интерних провера према захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2017.
Предавач:

Др Маја Алексић, експерт за лабораторије са дугогодишњим искуством у области метрологије и оцењивања усаглашености; менаџер за обуке и руководилац квалитета у МАГАТ Инжењерингу, Београд; члан Комисије CASCO.

Посебна погодност у вези са овом обуком јесте то што материјал за обуку укључује презентације предавача и стандард SRPS ISO/IEC 17025:2017, што знатно олакшава праћење обуке.
Предвиђено трајање курса је од 9:30 h до 16:30 h.

Накнада за учешће на курсу износи 22.000,00 динара (+ ПДВ) и укључује штампану брошуру предавача, стандард SRPS ISO/IEC 17025:2017, потврду о похађању семинара и освежење за време паузе.

Пријавите се на следећем линку: https://forms.gle/xzZ4zQ6jffggLnhV9

Након пријаве, доставићемо вам детаљан програм семинара и предрачун.

За све додатне информације можете се јавити на тел: 011/3409-340, 011/3409-390, или имејл: iss-edukacija@iss.rs

Training course dates

Please select the training course you wish to attend from the list below. You can book up to 3 delegates online*

Start date: Apr 2, 2024, Location: Институт за стандардизацију Србије, Language: Serbian

Number of participants?

You can book up to 3 participants online

1 - Book now 2 - Book now 3 - Book now

*The stated price is for one person. For organizations that apply for more than two participants for the same training, all participants are granted a discount of 10% of the fee per participant.