Phone: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Standards sales: prodaja@iss.rs Education: iss-edukacija@iss.rs Information about standards: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Main menu

Безбедност информација – стандард ISO/IEC 27001:2013, секторски стандарди, законодавство и европска регулатива - 15. новембар 2022. године

Duration: one day

Свака организација у савременом пословном окружењу мора да обезбеди заштиту поверљивих информација од неовлашћеног коришћења и од потенцијалних злоупотреба. Примена међународно признатих стандарда може допринети већој безбедности информација и омогућити поштовање важећих законских прописа. На овом семинару биће представљени актуелни међународни стандарди и европско и национално законодавство у области безбедности информација. Предавања обухватају тумачење појединих захтева стандарда ISO/IEC 27001:2013 и препоруке за његову успешнију примену, као и указивање на новине које ће донети најновија верзија овог стандарда, чији нацрт је у финалној фази усвајања на међународном нивоу (ISO/IEC FDIS 27001:2022).

Коме је семинар намењен?

Семинар је намењен организацијама било које врсте и делатности које желе да повећају ниво безбедности и заштите информација у свом пословању. Нарочито се препоручује организацијама које имају обавезу примењивања Закона о информационој безбедности и организацијама које су сертификоване или намеравају да се сертификују за систем менаџмента безбедношћу информација (ISMS), односно њиховим руководиоцима ISMS-а, IT менаџерима, менаџерима ризиком, HR менаџерима, финансијским менаџерима, консултантима и интерним проверавачима за ISMS, као и осталима чији опис посла подразумева бригу о безбедности информација.

Биће посебно обрађене следеће теме:
 Серија стандарда ISO/IEC 27000
 Структура стандарда ISO/IEC 27001:2013, уз пример процене ризика по безбедност информација и осврт на ISO/IEC FDIS 27001:2022
 Искуства у примени ISO/IEC 27001 у контексту стандарда ISO/IEC 27002:2022
 Секторске смернице за безбедност информација
 Закон о тајности података, Закон о информационој безбедности, Закон о електронским комуникацијама и Закон о заштити података о личности
 Заштита података о личности (GDPR).

Предавачи:

Др Радослав Раковић, Енергопројект Ентел а.д. Београд, руководилац службе ИМС и секретар Одељења за електротехнику и рачунарско инжењерство у ИАС-у, редовни члан и потпредседник Инжењерске академије Србије (ИАС),

Виолета Нешковић-Поповић, руководилац Сектора за међународну сарадњу, информисање и издавачку делатност у ИСС-у

Накнада за учешће на семинару износи 15.000,00 динара и обухвата презентације предавача, услугу онлајн читања групе стандарда значајних за реализацију семинара у периоду од 5 дана, потврду о похађању семинара и освежење за време паузе. За „ране пријаве“, до 1. новембра 2022. године одобрава се посебан попуст и накнада износи 12.500,00 динара.
Чланови ИСС-а остварују право на попуст у висини од 25%, док чланови комисија за стандарде и сродне документе остварују право на попуст у висини од 15% од висине накнаде. За организације које пријаве више од 3 учесника, одобрава се попуст у висини од 10%.

Пријавите се на следећем линку: https://forms.gle/otE4es9jK6ZTZt6T8

Training course dates

Please select the training course you wish to attend from the list below. You can book up to 3 delegates online*

*The stated price is for one person. For organizations that apply for more than two participants for the same training, all participants are granted a discount of 10% of the fee per participant.