Phone: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Standards sales: prodaja@iss.rs Education: iss-edukacija@iss.rs Information about standards: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Main menu

21. и 23. децембар 2022. – Технике процене ризика у складу са SRPS EN IEC 31010:2019 – Виши ниво

Duration: 2 days

Поново организујемо обуку на тему процене ризика, и то онлајн радионицу вишег нивоа на којој се добија увид у софистициране технике за процену ризика које омогућавају укључивање и других важних елемената за процену ризика, а тиме и већу прецизност. Циљ вебинара је разумевање улоге процене ризика у процесу управљања ризиком. Кроз примере и дискусију детаљно ће бити обрађене три најпознатије и највише коришћене технике за процену ризика.

Теме које ће бити обрађене на вебинару обухватају:

 концепт процене ризика,
 преглед техника за процену ризика,
 избор одговарајуће технике у односу на циљеве процене ризика,
 технике за утврђивање приоритетних акција за спречавање ризичних догађаја,
 технике за утврђивање узрока и последица ризичних догађаја.

Коме је вебинар намењен?

Вебинар је намењен професионалцима који се баве проценом ризика, или желе да стекну знање о методама и техникама за процену ризика, као и свима који се баве квалитетом, здрављем и безбедношћу на раду.

Предавачи су:

Др Драгана Макајић-Николић, редовни професор на Факултету организационих наука, наставник на предметима: Анализа поузданости и ризика, Управљање ризиком, Управљање еколошким ризиком, Операциона истраживања, Пословна аналитика и оптимизација итд.

Доц. др Петар Павловић, доцент Факултета примењених наука Ниш (област Пословна информатика) и професор струковних студија Академије струковних студија Шабац (област Рачунарско инжењерство.

Накнада за учешће на вебинару износи 18.000,00 динара и укључујeуслугу онлајн читања стандарда SRPS ISO 9001:2015, SRPS EN IEC 31010:2019 и SRPS ISO 31000:2019 потврду о похађању вебинара и презентације предавача.

Пријавите се за учешће на овом вебинару преко следећег линка:

Након пријаве, доставићемо вам детаљан програм вебинара и предрачун.

Training course dates

Please select the training course you wish to attend from the list below. You can book up to 3 delegates online*

*The stated price is for one person. For organizations that apply for more than two participants for the same training, all participants are granted a discount of 10% of the fee per participant.