Phone: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Standards sales: prodaja@iss.rs Education: iss-edukacija@iss.rs Information about standards: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Main menu

Тумачење захтева стандарда за систем менаџмента безбедношћу и здрављем на раду SRPS ISO 45001:20018 и препоруке за његову примену

Duration: one day

Обука посвећенa тумачењу захтева стандарда SRPS ISO 45001:20018 одржава се 25. октобра 2023. године у форми вебинара и пружа могућност учесницима да стекну знања, захваљујући којима ће унапредити и олакшати примену система менаџмента безбедношћу и здрављем на раду (OH&S MS) у својим организацијама.

Овај вебинар је конципиран тако да буде од користи и учесницима који су већ упознати са стандардом и који желе да побољшају OH&S MS, пружајући им прилику за дискусију о проблемима у тумачењу појединих захтева стандарда са којима се срећу у пракси, као и онима који се тек упознају са стандардом и којима су потребна објашњења у примени овог стандарда.

Уз конкретне примере за испуњавање захтева стандарда SRPS ISO 45001:20018 учесници ће кроз низ вежби имати прилику да практично примене стечено знање о принципима OH&S MS -a и на својим радним местима.

Коме је вебинар намењен?

Вебинар је намењен: представницима руководства за систем менаџмента безбедношћу и здрављем на раду, представницима руководства за интегрисане системе (IMS), представницима руководства за друге системе менаџмента (QMS и EMS), интерним проверавачима система менаџмента заштитом здравља и безбедношћу на раду, као и свима осталима који се баве безбедношћу и здрављем на раду.

Биће обрађене следеће теме:

– Шта је систем менаџмента безбедношћу и здрављем на раду (OH&S MS)?

– Зашто је OH&S MS важан за организације и које су користи од његове примене;

– Развој  ISO 45001 и његова веза са OHSAS 18001:2007;

– Термини и дефиниције;

– Концепт и структура  ISO 45001;

– Анализа појединачних захтева ISO 45001;

– Препоруке за примену захтева ISO 45001.

Посебна погодност везана за овај вебинар јесте то што материјал за обуку укључује и и услугу онлајн читања стандарда SRPS ISO 45001:20018, SRPS ISO 45003:2021, SRPS ISO 9001:2015 и SRPS ISO 9000:2015 (у трајању од 5 дана), што знатно олакшава праћење обуке.

Предавачи:

Мр Мирјана Мирковић-Ђорђевић, руководилац Одељења за хемијске технологије, пољопривреду, шумарство, безбедност, животну средину и опште стандарде у ИCC-у, секретар Комисије CASCO, проверавач за QMS и OH&S MS

Ксенија Стојичић, службеник за односе са јавношћу и маркетинг у Одељењу за продају, маркетинг и едукацију у ИСС-у, проверавач за QMS

Накнада за учешће на вебинару износи 12.000,00 дин. и укључује презентације предавача, услугу онлајн читања стандарда SRPS ISO 45001:20018 (у трајању од 5 дана) и потврду о похађању вебинара у електронском облику.

Вебинар се одржава преко ZOOM апликације. Линк за укључивање добићете дан уочи одржавања, заједно са упутством за приступ онлајн читању стандарда.

Предвиђено трајање вебинара је од 9 h до 15:30 h.

Пријавите се преко линка: https://forms.gle/kS1J3wPNmBkyuCSj6

Након пријаве доставићемо вам детаљан програм обуке и предрачун.

За све додатне информације можете се јавити на тел: 011/3409-340, 011/3409-390, или имејл: iss-edukacija@iss.rs

Training course dates

Please select the training course you wish to attend from the list below. You can book up to 3 delegates online*

*The stated price is for one person. For organizations that apply for more than two participants for the same training, all participants are granted a discount of 10% of the fee per participant.