Phone: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Standards sales: prodaja@iss.rs Education: iss-edukacija@iss.rs Information about standards: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Main menu

30. јули 2020. године – вебинар: Тумачење захтева SRPS ISO 9001:2015 и препоруке за његову примену

Duration: 2 days

Како би изашао у сусрет потребама својих корисника, Институт за стандардизацију Србије поново организује обуку посвећену тумачењу захтева стандарда SRPS ISO 9001:2015 као и препорукама за примену тих захтева. У складу са новонасталим околностима, обука се одржава у форми вебинара и пружа могућност учесницима да стекну нова знања, захваљујући којима ће унапредити и олакшати примену система менаџмента квалитетом (QMS) у својим организацијама.

Овај вебинар је конципиран тако да буде од користи и учесницима који су већ упознати са стандардом и који желе да побољшају QMS, пружајући им прилику за дискусију о проблемима у тумачењу појединих захтева стандарда са којима се срећу у пракси, као и онима који се тек упознају са стандардом и којима су потребна објашњења у примени овог стандарда.

Уз конкретне примере за испуњавање захтева стандарда SRPS ISO 9001:2015 учесници ће кроз низ вежби имати прилику да практично примене стечено знање о принципима QMS-a и на својим радним местима.

Коме је вебинар намењен?

Вебинар је намењен свим организацијама које су сертификоване према ISO 9001:2015 или уводе систем менаџмента квалитетом у своје организације, а нарочито представницима руководства за систем менаџмента квалитетом, представницима руководства за друге системе (EMS и OHSAS), менаџерима квалитета или других система менаџмента, као и свима који се баве QMS-ом.

Биће обрађене следеће теме:
– хронологија и развој ISO 9001,
– основе QMS-а и процесног приступа,
– термини и дефиниције,
– сврха и користи од Прилога SL из ISO/IEC Директива, Део 2,
– кључни концепти, принципи и структура ISO 9001,
– тумачење захтева са акцентом на: дефинисање контекста и заинтересованих страна организације, лидерство, менаџмент ризицима, мерење циљева и управљање променама, комуникацију и свест, интерне провере, неусглашености, и друго.

Посебна погодност везана за овај семинар јесте то што материјал за обуку укључује и двојезично издање стандарда SRPS ISO 9001:2015, што знатно олакшава праћење обуке.

Предавачи:

Бранислава Милованов, менаџер за обуке у StandCert d.o.o, председница Комисије CASCO, Оцењивање усаглашености и менаџмент квалитетом, у Институту за стандардизацију Србије; менаџер квалитета, менаџер заштитом животне средине, проверавач за QMS, EMS и OHSAS

Мр Мирјана Мирковић-Ђорђевић, руководилац Одељења за хемијске технологије, пољопривреду, шумарство, безбедност, животну средину и опште стандарде у ИCC-у, секретар Комисије CASCO, проверавач за QMS

Зашто и како вебинар?

Током протеклог искуства социјалне изолације изазване пандемијом вируса COVID-19, Институт је организовао велики број вебинара и стекао искуство у њиховом организовању. Сматрамо да се ова обука може веома успешно реализовати и путем вебинара. Пријављени учесници ће након уплате котизације, а дан уочи вебинара, добити подсетник са линком за прикључивање на вебинар са инструкцијама.

Накнада за учешће на вебинару износи 6.750,00 дин. (укључује материјал за обуку, стандард SRPS ISO 9001:2015 и потврду о похађању вебинара). Информације у вези са редовним попустима, који су утврђени према броју и категоријама учесника, проверите у програму вебинара или на тел. 011/3409-340 или 011/3409-388.

Погледајте програм

Пријавите се!

Training course dates

Please select the training course you wish to attend from the list below. You can book up to 3 delegates online*

Start date: Feb 27, 2024, Location: ZOOM, Language: Serbian

Number of participants?

You can book up to 3 participants online

1 - Book now 2 - Book now 3 - Book now

*The stated price is for one person. For organizations that apply for more than two participants for the same training, all participants are granted a discount of 10% of the fee per participant.