Phone: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Standards sales: prodaja@iss.rs Education: iss-edukacija@iss.rs Information about standards: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Main menu

3. септембар 2020. године – вебинар: Електрична опрема ниског напона (LVD) и електромагнетска компатибилност (EMC): Примена прописа и стандарда

Duration: one day

Вебинар је прилика да учесници добију детаљне информације о најновијим изменама правилника којима су транспоноване европске директиве у области електромагнетске компатибилности (EMC) и безбедности нисконапонске електричне опреме (LVD) и о српским стандардима који су подршка овим правилницима.

Посебно ће бити обрађене теме:

  • актуелно стање у овој области у земљи, региону и ЕУ;
  • стандарди из области EMC и LVD;
  • правилници којима су преузете EMC и LVD - подручје примене; стављање на тржиште и/или употребу
  • претпоставка о усаглашености; обавезе привредних субјеката;
  • битни захтеви; техничка документација;
  • оцењивање усаглашености и именована тела.

Коме је вебинар намењен?

Веминар је намењен свима који се баве пројектовањем, производњом и/или прометом производа на које се примењују правилници о EMC-у и о LVD-у (произвођачима, увозницима и дистрибутерима), као и другим заинтересованим странама које непосредно или посредно примењују правилник (именована тела, организације потрошача и сл).

Предавачи:

Зоран Бакић, Сектор за квалитет и безбедност производа, Министарство привреде РС

Драган Вуксановић, представник Института за сзандардизацију Србије

Све додатне информације добити на тел. 011/3409-340 или 011/3409-388, или на мејл адреси: iss-edukacija@iss.rs.

Training course dates

Please select the training course you wish to attend from the list below. You can book up to 3 delegates online*

*The stated price is for one person. For organizations that apply for more than two participants for the same training, all participants are granted a discount of 10% of the fee per participant.