Phone: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Standards sales: prodaja@iss.rs Education: iss-edukacija@iss.rs Information about standards: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Main menu

28 -30. октобар 2020. године – Интерни проверавач интегрисаног система менаџмента SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 14001:2015 и SRPS ISO 45001:2018

Duration: 4 days

Све организације које су сертификоване или намеравају да се сертификују у складу са захтевима стандарда за систем менаџмента квалитетом, животном средином и/или безбедношћу и здрављем на раду имају потребу и обавезу спровођења интерних провера. У случају увођења више различитих система менаџмента, неопходно је њихово усклађивање и интегрисање у јединствен систем. Из тог разлога, нове верзије међународних стандарда су међусобно упоредиве, односно њихова структура је уједначена. То значајно олакшава њихову истовремену примену, уз поштовање свих специфичних захтева.
Од запослених који су укључени у процес планирања и спровођења интерних провера очекује се да имају одређену компетентност. Нови тродневни вебинар обједињује знања неопходна сваком интерном проверавачу за три најчешћа система менаџмента. Поред објашењења и корисних информација, вебинар обухвата и практична вежбања и симулацију интерне провере. Такође, учесници ће на крају вебинара имати завршни тест, којим могу проверити у којој мери су разумели и усвојили презентовани материјал.

Коме је вебинар намењен?

Вебинар је намењен свим менаџерима система квалитета, запосленим у било којој делатности, без обзира на величину и врсту организације.

Биће обрађене следеће теме:
- разумевање улоге и сврхе интерних провера
- заједнички захтеви SRPS ISO 9001, SRPS ISO 14001 и SRPS ISO 45001
- специфични захтеви SRPS ISO 14001 и SRPS ISO 45001
- захтеви SRPS ISO 19011:2018
- планирање провере и менаџмент програмом провере
- одговорности проверавача
- састанци и интервјуи
- израда извештаја и анализа налаза интерне провере
- преиспитивање од стране руководства.

Вежбе: План провере, Листа за провере, симулација провере, извештавање о налазима провере.

Предавач:

Снежана Павићевић, стручњак са великим искуством и признатим резултатима у струци и експертским знањем из ове области, члан комисије за стандарде KS CASCO.

Пријавите се преко линка: https://forms.gle/o3fP4fVkpwMtUFmf8

Training course dates

Please select the training course you wish to attend from the list below. You can book up to 3 delegates online*

*The stated price is for one person. For organizations that apply for more than two participants for the same training, all participants are granted a discount of 10% of the fee per participant.