Phone: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Standards sales: prodaja@iss.rs Education: iss-edukacija@iss.rs Information about standards: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Main menu

Интерна провера према SRPS ISO 9001:2015 и ISO 19011:2018

Duration: 2 days

Овај дводневни курс намењен је свима који желе да освеже своје знање и разумевање захтева SRPS ISO 9001:2015 са аспекта интерних провера система у њиховим организацијама. На овом курсу ће првог дана бити укратко образложени сви захтеви нове верзије стандарда и биће објашњено како се они могу проверавати. Биће указано и на измене које доноси нова верзија ISO 19011:2018 и укратко представљен овај стандард који даје упутство за проверавање система менаџмента, укључујући принципе проверавања, менаџмент програмима провере и спровођење провера система менаџмента, као и упутство о вредновању компетентности појединаца укључених у процес проверавања. Други дан курса опредељен је за давање упутстава и практично вежбање планирања и спровођења интерних провера. Курс обилује практичним вежбама чији је циљ оспособљавање полазника за практично учешће у спровођењу интерних провера. На крају курса је предвиђен и кратак тест којим се врши провера стечених знања.

Биће посебно обрађене следеће теме:

– кључне измене у новој верзији ISO 9001;
– сврха и користи од Прилога SL из ISO/IEC Директива, Део 2;
– кратак преглед захтева ISO 9001:2015, са акцентом на преглед из угла проверавача;
– преглед измена у новој верзији ISO 19011;
– програм и планирање провере,
– методе и технике интерне провере;
– спровођење провере;
– проверавање појединих процеса;
– писање извештаја о неусаглашености и предлога за корективне мере;
– извештавање о резултатима интерне провере.

Коме је намењен курс?

Курс је намењен иновирању знања за интерне провераваче система менаџмента квалитетом у складу са новом верзијом стандарда ISO 19011. Поред тога је намењен организацијама које се спремају за сертификацију према SRPS ISO 9001:2015 или су сертификоване према захтевима тог стандарда, организацијама које тренутно уводе систем менаџмента квалитетом, проверавачима система менаџмента квалитетом, представницима руководства за квалитет, интерним проверавачима, као и свима који се баве QMS-ом и желе да освеже своје знање о спровођењу интерне провере према SRPS ISO 9001:2015 и у складу са новим издањем стандарда ISO 19011:2018.

Предавачи:

Владимир Симић, експерт са дугогоришњим искуством у области система менаџмента, члан Комисије CASCO у ИСС-у, консултант, IRCA сертификовани тренер, вишегодишњи менаџер за обуке, менаџер квалитета, менаџер заштитом животне средине, проверавач за QMS, EMS, OHSAS и ISMS.

Мр Мирјана Мирковић-Ђорђевић, руководилац Одељења за хемијске технологије, пољопривреду, шумарство, безбедност, животну средину и опште стандарде у ИСС-у, секретар Комисије CASCO, проверавач за QMS.

Накнада за учешће на обуци укључује материјал за обуку (презентације предавача), Услугу онлајн читања групе стандарда у периоду од 5 дана, потврду о похађању обуке и освежење за време паузе, уколико се обука одржава уживо.

Пријавите се за учешће на овој обуци преко линка: https://forms.gle/ZwYbH8UbLU5NgLho6

Након формирања групе полазника вебинара, утврићемо тачан датум одржавања и детаљан програм обуке.

Дотатне информације у вези обуком можете добити путем тел. 011/3409-340 и 011/3409-388, или на мејл-адреси: iss-edukacija@iss.rs.

Training course dates

Please select the training course you wish to attend from the list below. You can book up to 3 delegates online*

*The stated price is for one person. For organizations that apply for more than two participants for the same training, all participants are granted a discount of 10% of the fee per participant.