Phone: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Standards sales: prodaja@iss.rs Education: iss-edukacija@iss.rs Information about standards: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Main menu

Захтеви стандарда SRPS EN ISO/IEC 17065:2016 за тела која сертификују производе, процесе и услуге

Duration: 2 days

Институт за стандардизацију Србије организује нови вебинар намењен сертификационим телима. Овај вебинар има за циљ да помогне разумевању и тумачењу захтева стандарда SRPS EN ISO/IEC 17065:2016, како би полазницима вебинара била олакшана израда потребне документације и примена/одржавање примене стандарда у својој организацији – сертификационом телу.

Теме које ће бити обрађене:

  • структура стандарда SRPS EN ISO/IEC 17065:2016,
  • детаљно објашњење захтева стандарда SRPS EN ISO/IEC 17065:2016,
  • опште препоруке за израду документације сертификационог тела и коришћење других стандарда који су неопходни за примену стандарда SRPS EN ISO/IEC 17065:2016.

Коме је вебинар намењен?

Вебинар је намењен руководиоцима и запосленима у сертификационим телима за сертификацију производа, процеса или услуга, која имају намеру да буду акредитована или на други начин призната да су компетентна за пружање услуга сертификације уз поштовање захтева стандарда SRPS EN ISO/IEC 17065:2016, као одговорним лицима за одржавање акредитације сертификационог тела, односно одговорним за примену захтева стандарда.

Предавач:

Радивоје Николичић, дипломирани машински инжењер, водећи акредитациони оцењивач лабораторија, контролних тела и сертификационих тела, са дугогодишњим искуством у области машинске индустрије, квалитета, оцењивања усаглашености/тела за оцењивање усаглашености, акредитације и техничког законодавства.

Накнада за учешће на семинару износи 12.000,00 динара и укључује презентације предавача, услугу онлајн читања стандарда SRPS EN ISO/IEC 17065:2016 (у периоду од 5 дана) и потврду о похађању вебинара.

Training course dates

Please select the training course you wish to attend from the list below. You can book up to 3 delegates online*

*The stated price is for one person. For organizations that apply for more than two participants for the same training, all participants are granted a discount of 10% of the fee per participant.