Phone: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Standards sales: prodaja@iss.rs Education: iss-edukacija@iss.rs Information about standards: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Main menu

3. март 2021. године - НОВИ ВЕБИНАР: СЕРТИФИКАЦИЈА КАО ПУТ ДО УСПЕШНОГ ПОСЛОВАЊА

Duration: one day

Овај вебинар пружа сазнања о стандардизацији, стандарду SRPS ISO 9001 и значају примене овог стандарда, у свим организацијама, без обзира на њихову величину и на то да ли се ради о производним или услужним делатностима. Сазнања која ћете добити током овог двочасовног вебинара представљају почетне кораке у успостављању система менаџмента квалитетом којим ћете, поред обезбеђења квалитета вашег производа или услуге, обезбедити или повећати поверење ваших купаца/корисника. Организацијама које имају успостављен систем менаџмента квалитетом овај вебинар ће омогућити идентификацију слабих карика у систему и могућност њиховог побољшања.

Такође, вебинар пружа сазнања о процесу сертификације и вези између стандардизације и сертификације. Сертификат SRPS ISO 9001 је доказ успостављеног система квалитета у вашој организацији и сигуран пут ка пословном успеху. С обзиром на то да је овај стандард истовремено и међународни (ISO 9001) и европски стандард за квалитет (EN ISO 9001), сертификат који сведочи о успостављенoм и примењеном систему менаџмента квалитетом представља и улазницу за вашу организацију, како за локално тако и за регионално, европско и међународно тржиште.

Циљ вебинара је да се организацијама које се по први пут срећу са стандардизацијом и сертификацијом, као и онима које имају сазнања и искуства у вези са сертификацијом и стандардом који садржи захтеве за квалитет SRPS ISO 9001 омогући да:
 пруже/обнове/допуне своја знања о систему менаџмента квалитетом у циљу њиховог успостављања у организацији, побољшавања, повећања задовољства корисника, повећања задовољства запослених, повећања продуктивности;
 стекну или одржавају сертификацију система менаџмента квалитетом према SRPS ISO 9001:2015;
 обезбеде добру репутацију и препознатљивост на тржишту;
 испуне захтеве међународног тржишта.

Коме је вебинар намењен?
Вебинар је намењен свим организацијама које су сертификоване према SRPS ISO 9001:2015, као и организацијама које намеравају да имплементирају или су у фази имплементације стандарда SRPS ISO 9001:2015 и припреме за сертификацију, а нарочито представницима руководства за квалитет (или друге системе), менаџерима за квалитет, као и свима који се у организацији баве QMS-ом.

Предавачи:
Драга Колар, члан Комисије KS CASCO у ИСС-у, проверавач система менаџмента организација и лабораторија, менаџер за обуке из области сертификације система менаџмента и акредитације лабораторија
Драгана Поповић, руководилац Сертификационог тела ИСС-а, секретар ИСС Kомисије KS Z210 за системе менаџмента квалитетом у здравственој заштити, проверавач система менаџмента квалитетом

Training course dates

Please select the training course you wish to attend from the list below. You can book up to 3 delegates online*

*The stated price is for one person. For organizations that apply for more than two participants for the same training, all participants are granted a discount of 10% of the fee per participant.