Phone: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Standards sales: prodaja@iss.rs Education: iss-edukacija@iss.rs Information about standards: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Main menu

7. и 8. октобaр - Интернe проверe система менаџмента према SRPS ISO 45001:2018

Duration: 2 days

Обука за све организације које су сертификоване или планирају да се сертификују према систему менаџмента безбедношћу и здрављем на раду.

Од запослених који су укључени у процес планирања и спровођења интерних провера очекује се да имају одређену компетентност. Поред објашењења и корисних информација, вебинар обухвата и практична вежбања и симулацију интерне провере. Такође, учесници ће на крају вебинара имати завршни тест, којим могу проверити у којој мери су разумели и усвојили презентовани материјал.

Коме је вебинар намењен?

Вебинар је намењен свим менаџерима система квалитета, запосленим у било којој делатности, без обзира на величину и врсту организације.

Предавач: је Владимир Ј. Симић, водећи проверавач и предавач QMS, EMS, EnMS, OHAS и консултант за системе менаџмента.

Посебна погодност у вези са овим вебинаром јесте то што материјал за обуку укључује и услугу онлајн читања групе стандарда (SRPS ISO 45001:2018, SRPS EN ISO 19011:2018, SRPS ISO 45005:2020, SRPS ISO 31000: 2019 и SRPS EN IEC 31010:2019, у трајању од 5 дана), што знатно олакшава праћење обуке.

Накнада за учешће на вебинару: 18.000,00 дин.

Пријавите се преко линка:

Након пријаве, доставићемо вам детаљан програм вебинара и предрачун.

За све додатне информације можете се јавити на тел: 011/3409-340, 011/3409-390, или имејл: iss-edukacija@iss.rs

Training course dates

Please select the training course you wish to attend from the list below. You can book up to 3 delegates online*

*The stated price is for one person. For organizations that apply for more than two participants for the same training, all participants are granted a discount of 10% of the fee per participant.