Phone: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Standards sales: prodaja@iss.rs Education: iss-edukacija@iss.rs Information about standards: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Main menu

4. фебруар 2022. године – Тумачење смерница стандарда SRPS ISO 45003:2021 – Смернице за управљање психосоцијалним ризицима

Duration: one day

Вебинар је посвећен стандарду која пружа јединствени скуп смерница и практичних препорука за управљање ризицима у вези са безбедношћу и здрављем на раду који су проузроковани психосоцијалним факторима. Овај документ je објавила Међународна организација за стандардизацију (ISO) средином 2021. године (ISO 45003:2021), а Институт за стандардизацију Србије недавно је у децембру исте године објавио на српском језику SRPS ISO 45003:2021 (https://iss.rs/sr_Cyrl/project/show/iss:proj:101896).

Овај стандард се може применити у свим организацијама, без обзира на њихову величину и делатност. Посебно је значајан за организације које имају имплементиран систем безбедношћу и здрављем на раду, као и оним организацијама које планирају да овај систем уведу у своје организације. Такође, користан је и за организације које немају успостављен систем менаџмента према ISO 45001, као и за оне које немају развијену службу људских ресурса.

Коме је намењен вебинар?
Вебинар је намењен свим заинтересованима, запосленима који раде, а нарочито је користан представницима руководства за систем менаџмента безбедношћу и здрављем на раду, представницима руководства за интегрисане системе (IMS), представницима руководства за друге системе менаџмента (QMS и EMS), интерним проверавачима система менаџмента, као и свима који се баве безбедношћу и здрављем на раду.

Посебно ће бити обрађене теме:
– Шта је систем менаџмента безбедношћу и здрављем на раду (OH&S MS)?
– Зашто је OH&S MS важан за организације и које су користи од његове примене;
– Развој ISO 45003 и његова веза ISO 45001;
– Термини и дефиниције;
– Концепт и структура ISO 45003;
– Анализа појединачних захтева ISO 45003;
– Препоруке за примену захтева ISO 45003.

Предавачи на овом вебинару су:

Владимир Ј. Симић, водећи проверавач и предавач (QMS, EMS, EnMS, OHSAS), консултант за системе менаџмента
Мр Мирјана Мирковић-Ђорђевић, руководилац Одељења за хемијске технологије, пољопривреду, шумарство, безбедност, животну средину и опште стандарде у ИCC-у, секретар Комисије CASCO, проверавач за QMS

Сви заинтересовани за ову обуку могу се пријавити преко линка: https://forms.gle/KoHgmPA7eUgjbi8J8

Након пријаве, доставићемо вам детаљан програм вебинара и предрачун.

Све додатне информације можете добити путем телефона: 011/3409 340, 011/3409-390 или имејла: iss-edukacija@iss.rs.

Training course dates

Please select the training course you wish to attend from the list below. You can book up to 3 delegates online*

*The stated price is for one person. For organizations that apply for more than two participants for the same training, all participants are granted a discount of 10% of the fee per participant.