Phone: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Standards sales: prodaja@iss.rs Education: iss-edukacija@iss.rs Information about standards: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Main menu

2. и 3. јуни 2022. године – Спровођење интерних провера према SRPS ISO/IEC 17020:2012 (практична обука)

Duration: 2 days

Институт за стандардизацију Србије, после две године поново организује курс посвећен стицању и иновирању знања за интерне провераваче система менаџмента контролних тела према захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17020:2012. Кур се одржава уживо у просторијама Института за стандардизацију Србије, Стевана Бракуса 2, Баново Брдо.

Обука обилује практичним вежбама чији је циљ оспособљавање полазника за практично спровођење интерних провера.

Теме које ће бити обрађене на курсу обухватају:

  • разумевање захтева стандарда SRPS ISO/IEC 17020:2012, са аспекта интерних проверавача,
  • програм и планирање провере,
  • методе и технике интерне провере,
  • спровођење интерне провере,
  • вредновање компетентности интерних проверавача,
  • писање неусаглашености и предлога корективних мера,
  • верификацију отклањања неусаглашености и израду извештаја са провере.

Коме је курс намењен?

Курс је намењен руководиоцима квалитета, руководиоцима и особљу контролног тела, који су укључени у активности спровођења интерних провера према захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17020:2012.
Предавачи су:

Др Маја Алексић, експерт за лабораторије и контролна тела, са дугогодишњим искуством у области метрологије и оцењивања усаглашености; менаџер за обуке и руководилац квалитета у МАГАТ Инжењеринг, Београд; члан комисије CASCO.

Посебна погодност у вези са овом обуком јесте то што материјал за обуку укључује презентације предавача и стандард SRPS ISO/IEC 17020:2012, што знатно олакшава праћење обуке.

Накнада за учешће на курсу износи 22.000,00 динара (+ ПДВ) и укључује материјал за курс, стандард SRPS ISO/IEC 17020:2012, потврду о похађању курса и освежење за време паузе.

Предвиђено трајање курса је од 9:30 h до 16:30 h.

Пријавите се на следећем линку:

Након пријаве, доставићемо вам детаљан програм семинара и предрачун.

За све додатне информације можете се јавити на тел: 011/3409-340, 011/3409-390, или имејл: iss-edukacija@iss.rs

Training course dates

Please select the training course you wish to attend from the list below. You can book up to 3 delegates online*

*The stated price is for one person. For organizations that apply for more than two participants for the same training, all participants are granted a discount of 10% of the fee per participant.