Phone: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Standards sales: prodaja@iss.rs Education: iss-edukacija@iss.rs Information about standards: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Main menu

23. и 24. јун 2022. године – Тумачење захтева стандарда за акредитацију лабораторија SRPS ISO 17025:2017 и препоруке за његову примену

Duration: 2 days

Овом обуком учесници стичу нова знања којима ће олакшати примену стандарда SRPS ISO 17025 и разјаснити недоумице везане за адаптацију документације приликом транзиције унутар организација. На вебинару ће бити објашњени сви захтеви SRPS ISO/IEC 17025:2017, биће наглашене разлике у односу на претходно издање и биће дате смернице за усаглашавање документације при преласку на ново издање стандарда.

Овај вебинар је конципиран као комбинација теоријских инструкција предавача, њихових практичних препорука за примену појединачних захтева, као и самосталних и групних вежби учесника. Поред тога, вебинар ће бити прилика за дискусију о проблемима у тумачењу појединих захтева стандарда са којима се учесници сусрећу у пракси.

Теме које ће бити обрађене на вебинару обухватају:

– структура стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2017,
– детаљна анализа свих захтева у стандарду SRPS ISO/IEC 17025:2017,
– прелазак са старог на ново издање стандарда,
– смернице за израду документације система менаџмента.

Коме је вебинар намењен?

Вебинар је намењен руководиоцима квалитета, техничким руководиоцима и особљу лабораторија за еталонирање/испитивање, који су укључени у активности система менаџмента и/или техничке активности у акредитованим лабораторијама.

Предавачи:

Драга Колар, члан Комисије KS CASCO у ИСС-у, проверавач система менаџмента организација и лабораторија, менаџер за обуке из области сертификације система менаџмента и акредитације лабораторија.

Тамара Ђекић, члан Комисије KS CASCO у ИСС-у и запослена на пословима квалитета у Групи за сертификацију у Дирекцији за мере и драгоцене метале.

Посебна погодност у вези са овим вебинаром јесте то што материјал за обуку укључује и услугу онлајн читања стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2017 (у трајању од 5 дана), што знатно олакшава праћење обуке.

Накнада за учешће на вебинару: 20.000,00 дин.

Пријавите се на следећем линку: https://forms.gle/RGERW3baWDKJwtA9A

Након пријаве, доставићемо вам детаљан програм вебинара и предрачун.

Training course dates

Please select the training course you wish to attend from the list below. You can book up to 3 delegates online*

Start date: Mar 18, 2024, Location: Web, Language: Serbian

Number of participants?

You can book up to 3 participants online

1 - Book now 2 - Book now 3 - Book now

*The stated price is for one person. For organizations that apply for more than two participants for the same training, all participants are granted a discount of 10% of the fee per participant.