Phone: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Standards sales: prodaja@iss.rs Education: iss-edukacija@iss.rs Information about standards: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Main menu

Велика збирка Cyber Security

Велика збирка SRPS стандарда за безбедност информација (cyber security) представља колекцију од 25 српских стандарда и сродних докумената из ове области. Збирка обухвата следеће SRPS стандарде на српском језику: SRPS ISO/IEC 27001:2014, SRPS ISO/IEC 27002:2015, SRPS ISO/IEC 27004:2017, SRPS ISO/IEC 27003:2017 и SRPS ISO/IEC 27701:2019, као и SRPS стандарде објављене методом проглашавања на енглеском језику, и то: SRPS ISO/IEC 27000:2018, SRPS ISO/IEC 27005:2019, SRPS ISO/IEC 27007:2020, SRPS ISO/IEC 27011:2018, SRPS ISO/IEC 27013:2018, SRPS ISO/IEC 27017:2019SRPS ISO/IEC 27018:2019, SRPS ISO/IEC 27021:2019, SRPS ISO/IEC 27031:2013, SRPS ISO/IEC 27035-1:2018SRPS ISO/IEC 27035-2:2018, SRPS ISO/IEC 29100:2019, SRPS ISO/IEC 30111:2020, SRPS CEN/TS 17631:2021SRPS EN ISO/IEC 27040:2017, SRPS EN ISO/IEC 27043:2017, SRPS EN ISO/IEC 29134:2020, SRPS EN 17419-1:2021 и  SRPS CEN/TR 17419-2:2021. Ова збирка пружа прилику да по изузетно повољним условимакорисници и купци директно наручивањем преко веб-сајта Института за стандардизацију Србије https://iss.rs/sr_Cyrl/project/show/iss:proj:104420набаве најновија издања свих досад објављених SRPS стандарда из области безбедности информација односно заштите дигиталних информација и ресурса – сајбер безбедности. Накнада за збирку износи 40% вредности појединачних стандарда, чиме се пружа могућност свима који се баве информационим технологијама или су заинтересовани за ову област да примене најбоља знања за технике безбедности информација.