Phone: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Standards sales: prodaja@iss.rs Education: iss-edukacija@iss.rs Information about standards: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Main menu

News & Events

Још један хит семинар у летњем термину „Ревизија ISO 9001:2008 – Презентација измена и тумачење нових захтева”

Још један хит семинар у летњем термину „Ревизија ISO 9001:2008 – Презентација измена и тумачење нових захтева”

June 16, 2014 more

НОВА ЗБИРКА СТАНДАРДА У ПРОДАЈИ! Нисконапонске инсталације - висока безбедност (P.S. Фудбал јесте важан и с нама сте у првој лиги)

Институт за стандардизацију Србије објавио је четири збирке стандарда под заједничким насловом „Електричне инсталације ниског напона”.

July 16, 2014 more

Разговор о ревизији стандарда ISO 9001 – уживо са Нaјџелом Крофтом!

Господин Крофт је председавајући ISO поткомитета одговорног за стандард ISO 9001, дакле права особа за све информације у вези са ревизијом тог стандарда.

June 11, 2014 more

Признања за сараднике Института

Десета регионална EnE14/ENV.net конференција „Животна средина ка Европи” одржана је 5, јуна 2014. године у Привредној комори Србије, чиме је обележен Светски дан животне средине.

June 11, 2014 more

Најављујемо последњи из серије семинара из области електромагнетске компатибилности (ЕМС)

Електромагнетска компатибилност (ЕМС) и радио-спектар: Стандарди за радио и телекомуникациону терминалну опрему (RTTE) (са демонстрацијом испитивања у лабораторији)

June 11, 2014 more

Нaјављујемо округли сто под називом: Имплементација европских стандарда за квалитет поштанских услуга и предлог националног стандарда за управљање адресним подацима

Институт за стандардизацију Србије организује округли сто под називом „Имплементација европских стандарда за квалитет поштанских услуга и предлог националног стандарда за управљање адресним подацима“ у среду 11. јуна 2014. године са почетком у 10 час

June 3, 2014 more

Нови семинар: Безбедносна правила за конструкцију и уградњу лифтова - Захтеви стандарда EN 81-20 и EN 81-50 и најважније измене у односу на SRPS EN 81-1 и SRPS EN 81-2

Институт за стандардизацију Србије 9. јуна 2014. године организује још један стручни семинар на тему безбедности лифтовских постројења, овога пута са акцентом на најновије европске стандарде из ове области.

June 3, 2014 more

Акредитационо тело Србије потписало нови EA MLA споразум

На 33. заседању Генералне скупштине Европске организације за акредитацију, одржаном 27. маја 2014. године, Акредитационо тело Србије (АТС) потписало је нови Мултилатерални споразум о међусобном признавању еквивалентности система акредитације у оквиру

May 31, 2014 more

Десетогодишњица рада Комисије КS H193, Природни гас

У комисијама Института за стандардизацију Србије више од хиљаду стручњака из наше земље радом на добровољној бази даје свој допринос у доношењу српских стандарда

May 30, 2014 more

Поново се одржава семинар „SRPS ISO 14001 – Тумачење захтева стандарда и његова имплементација”

У Институту за стандардизацију Србије 10. јуна 2014. године биће по други пут одржан семинар чија је тема менаџмент заштитом животне средине (EMS).

June 1, 2014 more

МЕНАЏМЕНТ ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА, СТАНДАРД SRPS ISO 22320

Основна сврха стандарда је пружање најбољих решења у одређеној области, као и смањење ризика од нежељених догађаја. Примењују се на добровољној основи, а користи од њихове примене су вишеструке. У стандарде су уграђени принципи, технике и методе које

May 22, 2014 more

СЕМИНАР: „Правилник о означавању и обележавању текстилних производа и српски стандарди“

Институт за стандардизацију Србије по други пут организује семинар посвећен текстилној индустрији, који ће бити одржан 30. маја 2014. године, под називом: „Правилник о означавању и обележавању текстилних производа и српски стандарди”.

May 15, 2014 more

Најављујемо трећи из серије семинара из области електромагнетске компатибилности (ЕМС)

Електромагнетска компатибилност (ЕМС): Стандарди за имуност производа на транзијенте (са демонстрацијом испитивања у лабораторији)

May 9, 2014 more

Две конференције о стандардизацији на ФОН-у

На Факултету организационих наука Универзитета у Београду од 8. до 11. септембра 2014. године одржаће се два научна скупа из области стандардизације.

April 24, 2014 more

ИСС организује семинар „Систем менаџмента квалитетом у малим и средњим предузећима (примена SRPS ISO 9001:2008 са примерима из праксе и вежбама)”

Семинар „Систем менаџмента квалитетом у малим и средњим предузећима (примена SRPS ISO 9001:2008 са примерима из праксе и вежбама)” намењен је предузећима која имају уведен систем менаџмента квалитетом. Учесницима семинара се пружа могућност да освеже

April 25, 2014 more

Семинар „Правилник о безбедности машина и српски стандарди”

Овај семинар намењен је свима који се баве пројектовањем, производњом и/или трговином производа на које се примењује правилник који је усклађен са начелима и захтевима Директиве 2006/42/EC о машинама (MD).

April 17, 2014 more

Још један пословни успех Института

Интегрисани систем менаџмента квалитетом и сигурношћу информација, који је Институт успоставио крајем 2010. године, још једном је добио своју потврду на успешно завршеној ресертификационој провери. Проверу је спровео Quality Austria Center, званични

March 25, 2014 more

Нови семинар у организацији Института за стандардизацију Србије

„Европска директива о нисконапонским уређајима (LVD) – Правилник и српски стандарди“

March 18, 2014 more