Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Slobodno preuzimanje standarda o elektronskom fakturisanju

U cilju promocije šire primene e-fakture, Evropska komisija je sponzorisala pristup dvema publikacijama Evropskog komiteta za standardizaciju CEN na osnovu kojih se izrađuju elektronske fakture. Institut za standardizaciju Srbije je preuzeo navedene publikacije kao srpske standarde na engleskom jeziku. Standard SRPS EN 16931-1:2019 i tehnička specifikacija SRPS CEN/TS 16931-2:2017 mogu se bez naknade preuzeti u elektronskom formatu na sledećim linkovima:

Obe publikacije pružaju uputstva korisnicima u Republici Srbiji o tome koje osnovne elemente elektronski račun treba da sadrži i omogućavaju interoperabilnost u međunarodnoj i domaćoj trgovini. Molimo Vas da na svim računima koji su proizvod računskih programa nastalih iz besplatnih publikacija SRPS EN 16931-1:2019 i SRPS CEN/TS 16931-2:2017 navedete sledeću izjavu: „Ova faktura izrađena je prema SRPS EN 16931-1:2019 i SRPS CEN/TS 16931-2:2017.”

Elektronsko fakturisanje — Deo 2: Lista sintaksi u skladu sa EN 16931-1 Pristup ovoj tehničkoj publikaciji sponzorisala je Evropska komisija.

90.93 Odluka o potvrđivanju srpskog standarda

I1/06 Saznaj više

Elektronsko fakturisanje – Deo 1: Semantički model podataka osnovnih elemenata elektronske fakture

60.60 Standard objavljen

I1/06 Saznaj više

Elektronsko fakturisanje – Deo 1: Semantički model podataka osnovnih elemenata elektronske fakture – Ispravka

60.60 Standard objavljen

I1/06 Saznaj više