Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Slobodno preuzimanje standarda o elektronskom fakturisanju

U cilju promocije šire primene e-fakture, Evropska komisija je sponzorisala pristup dvema publikacijama Evropskog komiteta za standardizaciju CEN na osnovu kojih se izrađuju elektronske fakture. Institut za standardizaciju Srbije je preuzeo navedene publikacije kao srpske standarde i na srpskom i na engleskom jeziku. Standard SRPS EN 16931-1:2019+AC:2020 i tehnička specifikacija SRPS CEN/TS 16931-2:2017 mogu se bez naknade preuzeti u elektronskom formatu.
Obe publikacije pružaju uputstva korisnicima u Republici Srbiji o tome koje osnovne elemente elektronski račun treba da sadrži i omogućavaju interoperabilnost u međunarodnoj i domaćoj trgovini.
Molimo Vas da na svim računima koji su proizvod računskih programa nastalih iz besplatnih publikacija SRPS EN 16931-1:2019+AC:2020 i SRPS CEN/TS 16931-2:2017 navedete sledeću izjavu:
„Ova faktura izrađena je prema SRPS EN 16931-1:2019+AC:2020 i SRPS CEN/TS 16931-2:2017.”

Elektronsko fakturisanje — Deo 2: Lista sintaksi u skladu sa EN 16931-1 Pristup ovoj tehničkoj publikaciji sponzorisala je Evropska komisija.

90.93 Odluka o potvrđivanju standarda

I1/06 Saznaj više

Elektronsko fakturisanje – Deo 1: Semantički model podataka osnovnih elemenata elektronske fakture

90.60 Završetak postupka preispitivanja standarda

I1/06 Saznaj više

Elektronsko fakturisanje – Deo 1: Semantički model podataka osnovnih elemenata elektronske fakture

90.60 Završetak postupka preispitivanja standarda

I1/06 Saznaj više

Elektronsko fakturisanje – Deo 1: Semantički model podataka osnovnih elemenata elektronske fakture – Ispravka

60.60 Standard objavljen

I1/06 Saznaj više