Phone: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Standards sales: prodaja@iss.rs Education: iss-edukacija@iss.rs Information about standards: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Main menu

Regulation

In this section you can find all national technical regulations referring to the Serbian standards. The search is conducted according to the issuing authority. Enter the keyword from the name of the ministry that issued the regulation and you will receive a list of all the regulations within the jurisdiction of the ministry that you requested.

Enter keywords

Uputstvo za markiranje derivata nafte u Republici Srbiji

Related standards

SRPS EN ISO 3170:2008   SRPS EN ISO 4257:2011   SRPS EN 14274:2015   SRPS EN 14275:2015  

view more ...  

PRAVILNIK o izmeni Pravilnika o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara

Related standards

SRPS EN 13501-1:2010   SRPS EN 13501-5:2017  

view more ...  

Uredba o adresnom registru

Related standards

SRPS A.L3.001:2016  

view more ...  

Pravilnik o tehničkim normativima za bezbednost od požara i eksplozija stanica za snabdevanje gorivom prevoznih sredstava u drumskom saobraćaju, manjih plovila, manjih privrednih i sportskih vazduhoplova

Related standards

SRPS EN 60079-10-1:2017  

view more ...  

Nacionalni program javne železničke infrastrukture za period od 2017. do 2021. godine

Related standards

SRPS EN 50126-1:2010  

view more ...  

PRAVILNIK o uslovima za obavljanje kontrole plodnosti obradivog poljoprivrednog zemljišta

Related standards

SRPS ISO/IEC 17025:2006  

view more ...  

Pravilnik o Spisku klasifikovanih supstanci

Related standards

SRPS EN 1811:2016  

view more ...  

"Сл. гласник РС" бр. 22/17

SPISAK SRPSKIH STANDARDA IZ OBLASTI MAŠINA

view more ...  

PRAVILNIK o izmenama i dopunama Pravilnika o ograničenjima i zabranama proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja hemikalija

Related standards

SRPS ISO 21461:2015  

view more ...  

PRAVILNIK o uslovima za razvrstavanje i utvrđivanje kvaliteta sredstava za ishranu bilja, odstupanjima sadržaja hranljivih materija i minimalnim i maksimalnim vrednostima dozvoljenog odstupanja sadržaja hranljivih materija i o sadržini deklaracije i načinu obeležavanja sredstava za ishranu bilja

Related standards

SRPS EN 15704:2011  

view more ...  

PRAVILNIK o izmenama Pravilnika o listi POPs materija, načinu i postupku za upravljanje POPs otpadom i graničnim vrednostima koncentracija POPs materija koje se odnose na odlaganje otpada koji sadrži ili je kontaminiran POPs materijama

Related standards

SRPS EN 12766-1:2011   SRPS EN 12766-2:2011  

view more ...  

Pravilnik o pregledima liftova u upotrebi

Related standards

SRPS ISO/IEC 17020:2012  

view more ...  

Pravilnik o bezbednosti liftova.

Related standards

SRPS A.A0.001:1984  

view more ...  

PRAVILNIK o opremi i zaštitnim sistemima namenjenim za upotrebu u potencijalno eksplozivnim atmosferama

Related standards

SRPS A.A0.001:1984  

view more ...  

Uredba o utvrđivanju Programa sistematskog ispitivanja nivoa nejonizujućih zračenja u životnoj sredini za period od 2017. do 2018. godine.

Related standards

SRPS EN 61566:2009   SRPS EN 50413:2010   SRPS EN 61786-1:2014   SRPS EN 50413:2010/A1:2014  

view more ...