Phone: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Standards sales: prodaja@iss.rs Education: iss-edukacija@iss.rs Information about standards: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Main menu

2, 3. и 4. новембар 2022. године – Интернe проверe интегрисаног система менаџмента према SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 14001:2015 и SRPS ISO 45001:2018

Duration: 3 days

Све организације које су сертификоване или намеравају да се сертификују у складу са захтевима стандарда за систем менаџмента квалитетом, животном средином и/или безбедношћу и здрављем на раду имају потребу и обавезу спровођења интерних провера. У случају увођења више различитих система менаџмента, неопходно је њихово усклађивање и интегрисање у јединствен систем. Из тог разлога, нове верзије међународних стандарда су међусобно упоредиве, односно њихова структура је уједначена. То значајно олакшава њихову истовремену примену, уз поштовање свих специфичних захтева.

Од запослених који су укључени у процес планирања и спровођења интерних провера очекује се да имају одређену компетентност. Тродневни курс обједињује знања неопходна сваком интерном проверавачу за три најчешћа система менаџмента. Поред објашењења и корисних информација, вебинар обухвата и практична вежбања и симулацију интерне провере. Такође, учесници ће на крају имати завршни тест, којим могу проверити у којој мери су разумели и усвојили презентовани материјал.

Коме је курс намењен?

Курс је намењен свим менаџерима система квалитета, запосленим у било којој делатности, без обзира на величину и врсту организације.

Биће обрађене следеће теме: - разумевање улоге и сврхе интерних провера - заједнички захтеви SRPS ISO 9001, SRPS ISO 14001 и SRPS ISO 45001 - специфични захтеви SRPS ISO 14001 и SRPS ISO 45001 - захтеви SRPS ISO 19011:2018 - планирање провере и менаџмент програмом провере - одговорности проверавача - састанци и интервјуи - израда извештаја и анализа налаза интерне провере - преиспитивање од стране руководства.

Вежбе: израда плана и програма провере, чек листа за провере, симулација провере, извештавање о налазима провере.

Предавач:
је Владимир Ј. Симић, водећи проверавач и предавач QMS, EMS, EnMS, OHAS и консултант за системе менаџмента.

Посебна погодност јесте то што материјал за обуку укључује и услугу онлајн читања групе стандарда (SRPS EN ISO 19011:2018, SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 14001:2015 и SRPS ISO 45001:2018, у трајању од 5 дана), што знатно олакшава праћење обуке.

Предвиђено трајање обуке је три дана у периоду од 9:00 до 15:30 h.

Накнада за учешће на обуци износи: 28.000,00 дин.

Пријавите се на следећем линку: https://forms.gle/Rg6Lspf8g4u7zLT86

Након пријаве, доставићемо вам детаљан програм обуке и предрачун.

За све додатне информације можете се јавити на тел: 011/3409-340, 011/3409-390, или имејл: iss-edukacija@iss.rs

Training course dates

Please select the training course you wish to attend from the list below. You can book up to 3 delegates online*

*The stated price is for one person. For organizations that apply for more than two participants for the same training, all participants are granted a discount of 10% of the fee per participant.