Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

2, 3. i 4. novembar 2022. godine – Interne provere integrisanog sistema menadžmenta prema SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 14001:2015 i SRPS ISO 45001:2018

Trajanje: trodnevna obuka

Sve organizacije koje su sertifikovane ili nameravaju da se sertifikuju u skladu sa zahtevima standarda za sistem menadžmenta kvalitetom, životnom sredinom i/ili bezbednošću i zdravljem na radu imaju potrebu i obavezu sprovođenja internih provera. U slučaju uvođenja više različitih sistema menadžmenta, neophodno je njihovo usklađivanje i integrisanje u jedinstven sistem. Iz tog razloga, nove verzije međunarodnih standarda su međusobno uporedive, odnosno njihova struktura je ujednačena. To značajno olakšava njihovu istovremenu primenu, uz poštovanje svih specifičnih zahteva.

Od zaposlenih koji su uključeni u proces planiranja i sprovođenja internih provera očekuje se da imaju određenu kompetentnost. Trodnevni kurs objedinjuje znanja neophodna svakom internom proveravaču za tri najčešća sistema menadžmenta. Pored objašenjenja i korisnih informacija, vebinar obuhvata i praktična vežbanja i simulaciju interne provere. Takođe, učesnici će na kraju imati završni test, kojim mogu proveriti u kojoj meri su razumeli i usvojili prezentovani materijal.

Kome je kurs namenjen?

Kurs je namenjen svim menadžerima sistema kvaliteta, zaposlenim u bilo kojoj delatnosti, bez obzira na veličinu i vrstu organizacije.

Biće obrađene sledeće teme: - razumevanje uloge i svrhe internih provera - zajednički zahtevi SRPS ISO 9001, SRPS ISO 14001 i SRPS ISO 45001 - specifični zahtevi SRPS ISO 14001 i SRPS ISO 45001 - zahtevi SRPS ISO 19011:2018 - planiranje provere i menadžment programom provere - odgovornosti proveravača - sastanci i intervjui - izrada izveštaja i analiza nalaza interne provere - preispitivanje od strane rukovodstva.

Vežbe: izrada plana i programa provere, ček lista za provere, simulacija provere, izveštavanje o nalazima provere.

Predavač:
je Vladimir J. Simić, vodeći proveravač i predavač QMS, EMS, EnMS, OHAS i konsultant za sisteme menadžmenta.

Posebna pogodnost jeste to što materijal za obuku uključuje i uslugu onlajn čitanja grupe standarda (SRPS EN ISO 19011:2018, SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 14001:2015 i SRPS ISO 45001:2018, u trajanju od 5 dana), što znatno olakšava praćenje obuke.

Predviđeno trajanje obuke je tri dana u periodu od 9:00 do 15:30 h.

Naknada za učešće na obuci iznosi: 28.000,00 din.

Prijavite se na sledećem linku: https://forms.gle/Rg6Lspf8g4u7zLT86

Nakon prijave, dostavićemo vam detaljan program obuke i predračun.

Za sve dodatne informacije možete se javiti na tel: 011/3409-340, 011/3409-390, ili imejl: iss-edukacija@iss.rs

Datumi obuka

Molimo Vas izaberite obuku koju želite da pohađate. Možete rezervisati mesta za tri učesnika putem veb sajta.*

*Navedena cena je za jednu osobu. Za organizacije koje prijave više od dva polaznika za istu obuku, za sve polaznike odobrava se popust u iznosu od 10% visine naknade po učesniku.