Phone: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Standards sales: prodaja@iss.rs Education: iss-edukacija@iss.rs Information about standards: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Main menu

42. Радио-опрема и телекомуникациона терминална опрема (RiTT): Доказивање усаглашености са битним захтевима (са демонстрацијом метода испитивања у лабораторији – нова опрема и нове методе)

Duration: one day

Институт за стандардизацију Србије, у сарадњи са РАТЕЛ-ом и Идворски лабораторијама организује специјализовани семинар који омогућава упознавање са захтевима Правилника о радио-опреми и телекомуникационој терминалној опреми („Службени гласник РС”, број 11/12) и стандарда из области RiTT, проблематиком њихове примене, као и начином практичног доказивања усаглашености са тим захтевима. У Србији су усвојени хармонизовани европски (EN) стандарди којима се потврђује усаглашеност производа са захтевима за RiTT из европске Директиве 1999/5/ЕЗ, која је у правни систем Републике Србије транспонована Правилником. То је прилика да учесници добију детаљне информације у вези са применом правилника и српских стандарда који су подршка овом правилнику, као и информације о неопходном садржају техничке документације производа.

Други део семинара је технички оријентисан, са детаљним објашњењима испитивања утицаја електромагнетних сметњи на RiTT опрему и ефикасног коришћења радиофреквенцијског спектра. Демонстрације испитних метода према захтевима последњих издања стандарда се први пут презентују на новој мерној опреми савремено опремљене лабораторије.

У складу с тим, семинар је конципиран тако да се први теоретски део одржава у Институту (Стевана Бракуса 2, Баново брдо), одакле се организованим превозом одлази на локацију Идворски лабораторија (Волгина 15, Звездара), где ће се одвијати практична демонстрација. По завршетку другог дела семинара, учесници се враћају организованим превозом назад до Института.

Семинар пружа прилику учесницима да се практично упознају са захтевима стандарда за радио и телекомуникациону терминалну опрему и обрађиваће следеће теме:

• Примена Правилника
• Битни захтеви и оцена ризика
• Списак српских стандарда који прате Правилник и претпоставка о усаглашености
• Техничка документација производа
• Оцењивање усаглашености и означавање
• Заштитна клаузула
• Захтеви које мора да испуни тело за оцењивање усаглашености да би било именовано
• Преглед захтева
• Преглед најбитнијих захтева Директиве RED 2014/53/EU
• Стандарди за испитивање усаглашености производа са захтевима, са демонстрацијом испитивања у лабораторији
Семинар је намењен:

– произвођачима, увозницима и дистрибутерима првенствено радио-телекомуникационе и терминалне опреме, али и уређаја инфомационих технологија (ИТ), радио и ТВ пријемника, апарата за домаћинство и друге електричне и електронске опреме, а који се у великој мери производе тако да имају и могућност бежичне комуникације;

– удружењима произвођача и увозника радио-телекомуникационе и терминалне опреме опреме, ИТ и друге електричне и електронске опреме;

– научним, развојним и истраживачким институцијама;

– испитним лабораторијама, контролним и сертификационим телима и инспекцијским органима.

Training course dates

Please select the training course you wish to attend from the list below. You can book up to 3 delegates online*

*The stated price is for one person. For organizations that apply for more than two participants for the same training, all participants are granted a discount of 10% of the fee per participant.