Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Radio-oprema i telekomunikaciona terminalna oprema (RiTT): Dokazivanje usaglašenosti sa bitnim zahtevima (sa demonstracijom metoda ispitivanja u laboratoriji – nova oprema i nove metode)

Trajanje: jednodnevna obuka

Institut za standardizaciju Srbije, u saradnji sa RATEL-om i Idvorski laboratorijama organizuje specijalizovani seminar koji omogućava upoznavanje sa zahtevima Pravilnika o radio-opremi i telekomunikacionoj terminalnoj opremi („Službeni glasnik RS”, broj 11/12) i standarda iz oblasti RiTT, problematikom njihove primene, kao i načinom praktičnog dokazivanja usaglašenosti sa tim zahtevima. U Srbiji su usvojeni harmonizovani evropski (EN) standardi kojima se potvrđuje usaglašenost proizvoda sa zahtevima za RiTT iz evropske Direktive 1999/5/EZ, koja je u pravni sistem Republike Srbije transponovana Pravilnikom. To je prilika da učesnici dobiju detaljne informacije u vezi sa primenom pravilnika i srpskih standarda koji su podrška ovom pravilniku, kao i informacije o neophodnom sadržaju tehničke dokumentacije proizvoda.

Drugi deo seminara je tehnički orijentisan, sa detaljnim objašnjenjima ispitivanja uticaja elektromagnetnih smetnji na RiTT opremu i efikasnog korišćenja radiofrekvencijskog spektra. Demonstracije ispitnih metoda prema zahtevima poslednjih izdanja standarda se prvi put prezentuju na novoj mernoj opremi savremeno opremljene laboratorije.

U skladu s tim, seminar je koncipiran tako da se prvi teoretski deo održava u Institutu (Stevana Brakusa 2, Banovo brdo), odakle se organizovanim prevozom odlazi na lokaciju Idvorski laboratorija (Volgina 15, Zvezdara), gde će se odvijati praktična demonstracija. Po završetku drugog dela seminara, učesnici se vraćaju organizovanim prevozom nazad do Instituta.

Seminar pruža priliku učesnicima da se praktično upoznaju sa zahtevima standarda za radio i telekomunikacionu terminalnu opremu i obrađivaće sledeće teme:

• Primena Pravilnika
• Bitni zahtevi i ocena rizika
• Spisak srpskih standarda koji prate Pravilnik i pretpostavka o usaglašenosti
• Tehnička dokumentacija proizvoda
• Ocenjivanje usaglašenosti i označavanje
• Zaštitna klauzula
• Zahtevi koje mora da ispuni telo za ocenjivanje usaglašenosti da bi bilo imenovano
• Pregled zahteva
• Pregled najbitnijih zahteva Direktive RED 2014/53/EU
• Standardi za ispitivanje usaglašenosti proizvoda sa zahtevima, sa demonstracijom ispitivanja u laboratoriji

Seminar je namenjen:

– proizvođačima, uvoznicima i distributerima prvenstveno radio-telekomunikacione i terminalne opreme, ali i uređaja infomacionih tehnologija (IT), radio i TV prijemnika, aparata za domaćinstvo i druge električne i elektronske opreme, a koji se u velikoj meri proizvode tako da imaju i mogućnost bežične komunikacije;

– udruženjima proizvođača i uvoznika radio-telekomunikacione i terminalne opreme opreme, IT i druge električne i elektronske opreme;

– naučnim, razvojnim i istraživačkim institucijama;

– ispitnim laboratorijama, kontrolnim i sertifikacionim telima i inspekcijskim organima.

Predavači su stručnjaci aktivno angažovani na izradi propisa, donošenju standarda, ispitivanju uređaja i rešavanju problema u oblasti RiTT iz RATEL-a, Idvorski laboratorija i ISS-a.

Naknada za učešće na seminaru uključuje materijal za seminar, prevoz od ISS-a do Idvorski laboratorija i nazad, potvrdu o pohađanju seminara, užinu i osveženje za vreme pauze.

Prijavite se za učešće na ovoj obuci preko linka: https://forms.gle/VghUT9NNBV9JqXDC7

Nakon formiranja grupe polaznika, utvrićemo tačan datum održavanja obuke.

Dotatne informacije u vezi obukom možete dobiti putem tel. 011/3409-340 i 011/3409-388, ili na mejl-adresi: iss-edukacija@iss.rs.

Datumi obuka

Molimo Vas izaberite obuku koju želite da pohađate. Možete rezervisati mesta za tri učesnika putem veb sajta.*

*Navedena cena je za jednu osobu. Za organizacije koje prijave više od dva polaznika za istu obuku, za sve polaznike odobrava se popust u iznosu od 10% visine naknade po učesniku.