Phone: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Standards sales: prodaja@iss.rs Education: iss-edukacija@iss.rs Information about standards: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Main menu

25 — 26. март 2021. године – Захтеви стандарда SRPS ISO/IEC 17024:2012 за тела која сертификују особе

Duration: 2 days

Овај вебинар има за циљ да помогне у разумевању и тумачењу захтева стандарда SRPS ISO/IEC 17024:2012, како би полазницима била олакшана израда неопходне документације и примена/одржавање примене стандарда у својој организацији – сертификационом телу за сертификацију особа.

Сертификација особа је један од начина за осигурање да сертификована особа испуњава захтеве шеме сертификације. Поверење у одговарајуће шеме сертификације за особе постиже се помоћу општеприхваћеног процеса оцењивања, надзора који следе и периодичних поновних оцењивања компетентности сертификованих особа, за шта су потребни захтеви постављени у стандарду SRPS ISO/IEC 17024:2012.

Теме које ће бити обрађене на вебинару обухватају:

 структуру стандарда SRPS ISO/IEC 17024:2012,
 детаљно објашњење захтева стандарда SRPS ISO/IEC 17024:2012,
 опште препоруке за израду потребне документације за рад и акредитацију сертификационог тела, као и коришћење других стандарда и нормативних докумената који су неопходни за примену стандарда SRPS ISO/IEC 17024:2012.

Коме је вебинар намењен?

Вебинар је намењен руководиоцима и запосленима у сертификационим телима за сертификацију особа који имају намеру да буду акредитовани или на други начин признати да су компетентни за пружање услуга сертификације особа уз поштовање захтева стандарда SRPS ISO/IEC 17024:2012, као одговорним лицима за одржавање акредитације сертификационог тела, односно одговорним за примену захтева стандарда.

Вебинар је такође намењен запосленима у органима државне управе и јавним агенцијама који у свом делокругу рада, односно надлежностима, имају лиценцирање, овлашћивање, одобравање или неки други прописани вид признавања квалификованости и компетентности особа за обављање одређених послова у складу са одређеним прописима, како би у свом раду применили стандардизоване опште принципе и друге поједине захтеве за тела која сертификују особе. На тај начин би се олакшало успостављање окружења за узајамно признавање и општу размену особа, што је неопходан услов за хармонизацију техничког законодавства у нашој земљи са техничким законодавством у Европској унији и међународној заједници.

Предавач:

Радивоје Николичић, дипломирани машински инжењер, водећи акредитациони оцењивач лабораторија, контролних тела и сертификационих тела, са дугогодишњим искуством у области машинске индустрије, квалитета, оцењивања усаглашености/тела за оцењивање усаглашености, акредитације и техничког законодавства.

Накнада за учешће на вебинару износи 15.000,00 динара и укључује презентације предавача, услугу онлајн читања стандарда SRPS ISO/IEC 17024:2012 (у периоду од 5 дана) и потврду о похађању вебинара.

Информације о редовним попустима који су утврђени према броју и категоријама учесника, проверите на тел.: 011/3409-340.

Пријавите се за учешће на овом вебинару преко линка: https://forms.gle/StM4TYLBmRdiivaV7
.

Детаљан програм вебинара добићете након пријаве.

Training course dates

Please select the training course you wish to attend from the list below. You can book up to 3 delegates online*

*The stated price is for one person. For organizations that apply for more than two participants for the same training, all participants are granted a discount of 10% of the fee per participant.