Telefon: (011) 7541-421, 3409-301, 3409-335, 6547-293, 3409-310
E-mail: Prodaja standarda: prodaja@iss.rs Seminari, obuke: iss-edukacija@iss.rs Informacije o standardima: infocentar@iss.rs
Stevana Brakusa 2, 11030 Beograd
Glavni meni

Zahtevi standarda SRPS ISO/IEC 17024:2012 za tela koja sertifikuju osobe

Trajanje: dvodnevna obuka

Ovaj vebinar ima za cilj da pomogne u razumevanju i tumačenju zahteva standarda SRPS ISO/IEC 17024:2012, kako bi polaznicima bila olakšana izrada neophodne dokumentacije i primena/održavanje primene standarda u svojoj organizaciji – sertifikacionom telu za sertifikaciju osoba.

Sertifikacija osoba je jedan od načina za osiguranje da sertifikovana osoba ispunjava zahteve šeme sertifikacije. Poverenje u odgovarajuće šeme sertifikacije za osobe postiže se pomoću opšteprihvaćenog procesa ocenjivanja, nadzora koji slede i periodičnih ponovnih ocenjivanja kompetentnosti sertifikovanih osoba, za šta su potrebni zahtevi postavljeni u standardu SRPS ISO/IEC 17024:2012.

Teme koje će biti obrađene na vebinaru obuhvataju:

 strukturu standarda SRPS ISO/IEC 17024:2012,
 detaljno objašnjenje zahteva standarda SRPS ISO/IEC 17024:2012,
 opšte preporuke za izradu potrebne dokumentacije za rad i akreditaciju sertifikacionog tela, kao i korišćenje drugih standarda i normativnih dokumenata koji su neophodni za primenu standarda SRPS ISO/IEC 17024:2012.

Kome je vebinar namenjen?

Vebinar je namenjen rukovodiocima i zaposlenima u sertifikacionim telima za sertifikaciju osoba koji imaju nameru da budu akreditovani ili na drugi način priznati da su kompetentni za pružanje usluga sertifikacije osoba uz poštovanje zahteva standarda SRPS ISO/IEC 17024:2012, kao odgovornim licima za održavanje akreditacije sertifikacionog tela, odnosno odgovornim za primenu zahteva standarda.

Vebinar je takođe namenjen zaposlenima u organima državne uprave i javnim agencijama koji u svom delokrugu rada, odnosno nadležnostima, imaju licenciranje, ovlašćivanje, odobravanje ili neki drugi propisani vid priznavanja kvalifikovanosti i kompetentnosti osoba za obavljanje određenih poslova u skladu sa određenim propisima, kako bi u svom radu primenili standardizovane opšte principe i druge pojedine zahteve za tela koja sertifikuju osobe. Na taj način bi se olakšalo uspostavljanje okruženja za uzajamno priznavanje i opštu razmenu osoba, što je neophodan uslov za harmonizaciju tehničkog zakonodavstva u našoj zemlji sa tehničkim zakonodavstvom u Evropskoj uniji i međunarodnoj zajednici.

Predavač:

Radivoje Nikoličić, diplomirani mašinski inženjer, vodeći akreditacioni ocenjivač laboratorija, kontrolnih tela i sertifikacionih tela, sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti mašinske industrije, kvaliteta, ocenjivanja usaglašenosti/tela za ocenjivanje usaglašenosti, akreditacije i tehničkog zakonodavstva.

Posebna pogodnost u vezi sa ovim vebinarom jeste to što materijal za obuku uključuje i uslugu onlajn čitanja standarda SRPS ISO/IEC 17024:2012 (u trajanju od 5 dana), što znatno olakšava praćenje obuke.

Naknada za učešće na vebinaru: 15.000,00 RSD (obuhvata prezentacije predavača, uslugu onlajn- čitanja standarda SRPS ISO/IEC 17024:2012 i potvrdu o pohađanju vebinara u elektronskom formatu)

Vebinar se održava preko ZOOM aplikacije. Link za uključivanje dobićete dan uoči održavanja, zajedno sa uputstvom za pristup onlajn čitanju standarda.

Predviđeno trajanje vebinara je dva dana u periodu od 11 h do 15:00 h.

Prijavite se za učešće na ovom vebinaru preko linka: https://forms.gle/EAXwTgd95G5ZAL3x9

Nakon formiranja grupe polaznika vebinara, dostavićemo vam  predračun i detaljan program vebinara.

Sve dodatne informacije možete dobiti putem telefona: 011/3409 340, 011/3409-390 ili imejla: iss-edukacija@iss.rs.

Datumi obuka

Molimo Vas izaberite obuku koju želite da pohađate. Možete rezervisati mesta za tri učesnika putem veb sajta.*

*Navedena cena je za jednu osobu. Za organizacije koje prijave više od dva polaznika za istu obuku, za sve polaznike odobrava se popust u iznosu od 10% visine naknade po učesniku.